Accessibility icon
18.04.2018

Radovi na dječjem igralištu Cocaletto

Na dječjem igralištu Cocaletto izvedeni su radovi djelomičnog ograđivanja igrališta na način da je ugrađena žičana pletena ograda visine 1,25 metara u ukupnoj dužini od 166 metara

Radove je izvodila tvrtka METALLUM d.o.o. iz Pićna, a vrijednost radova je 25.862,18 kn bez PDV-a.

Fotogalerija