Accessibility icon
10.07.2019

Radovi na Cesti za groblje i u ulici S. Pauletić

Ulica Mirna – Cesta za groblje

U tijeku je izvođenje radova rekonstrukcije i proširenje Ulice Mirne, koja će se proširiti na dvije dvosmjerne kolne trake i koja će u konačnosti imati nogostup radi sigurnijeg prometovanja svih sudionika u prometu.

Radi nepredviđenih radova izmještanja vodovoda u vlasništvu tvornice Mirne i telekomunikacijskih instalacija koje su u zahvatu, ali i otežanih građevinskih radova odvodnje oborinskih voda vodotoka Campolongo radovi su opravdano prolongirani. Trenutno su radovi u završnoj fazi.

 

Ulica S. Pauletić – Sjever

Zahvat obnove kolne konstrukcije proteže se od križanja Omladinske ulice do spoja sa ranije rekonstruiranim dijelom ulice S. Pauletić. Dužina zahvata predmetnih radova je cca 70 m.

Radovima će se urediti nogostup koji će činiti cjelinu sa ranije izvedenim nogostupom, a time će ulica na kojoj je priključena Osnovna škola J. Dobrile u konačnosti odvojiti đake i ostale pješake od kolnog prometovanja vozila. U sklopu radova izvest će se rekonstrukcija vodovodne infrastrukture i niskonaponske mreže. Radovi se izvode u vrijeme ljetnih školskih praznika iz razloga što je to jedino prihvatljivo rješenje koje ne ugrožava pristup osnovnoj školi i ne remeti sigurnost djece.