Accessibility icon
24.08.2018

Punionice za punjenje električnih vozila

Komunalni servis d.o.o. je u suradnji sa T-Comom, prateći svjetske trendove korištenja električnih vozila otvorio 3 punionice za punjenje električnih vozila.

Punionice električnih vozila nalaze se na lokacijama u Istarskoj ulici, ulici Matteo Benussi i na parkiralištu Mala Valdibora u ulici G.Paliaga.

Cijena parkiranja sa opcijom punjenja električnih vozila na lokacijama u Istarskoj  ulici i u ulici Matteo Benussi je 18 kn/h, a na parkiralištu Mala Valdibora u ulici G.Paliaga 13 kn/h, uvećana za cijenu usluge parkiranja prema važećoj tarifi za isto zatvoreno parkiralište.