Accessibility icon
03.01.2019

Proračun u malom za 2019. godinu

I u 2019. nastavljamo s praksom objavljivanja Proračuna u malom – vodiča za građane koji na jednom mjestu daje sažet i jednostavan uvid o temeljnom financijskom dokumentu našega Grada.

Naš proračun dobro je isplaniran i strukturiran, štedljiv i razvojan, što je vidljivo iz brojnih realiziranih i budućih planiranih projekata.

Gradski proračun za 2019. godinu prije svega razvojnog je karaktera, planiran prema potrebama građana, s ciljem unaprjeđenja kvalitete života svih građana, a s posebnim naglaskom na one najmlađe i najstarije.

Proračun u malom sažetak je Proračuna Grada Rovinja koji je pripremljen kako bi građanima prikazao osnovne informacije o prihodima i rashodima, odnosno točnu i potpunu informaciju o prikupljanju i trošenju javnog novca, kao i o radu gradske uprave i povezanih subjekata.

Proračun u malom 2019