Accessibility icon
22.10.2018

Projektom “geoIST3A” urediti će se geološki park Cava di Monfiorenzo – Kamenolom Fantazija

Opći cilj projekta je doprinijeti unapređenju konkurentnosti turističke ponude valorizacijom prirodne baštine na području Novigrada, Rovinja i Tara.

Projektom se do sada ne iskorištavana prirodna baština stavlja u funkciju s ciljem da generira nove turističke sadržaje i doživljaje.

Dva lokaliteta odnosno zaštićena područja ekološke mreže Natura2000 na zapadnom obalnom području Istre – ušće rijeke Mirne i kamenolom Fantazija kod Rovinja, projektom će biti prepoznatljivi za turiste, posjetitelje te učenike i studente.

 

Na području grada Rovinja projektom će se urediti geološki park Cava di Monfiorenzo – Kamenolom Fantazija, sa ciljem promoviranja i valorizacije geološkog spomenika. Ova je lokacija zaštićena kao geološki spomenik prirode još 1986. godine. Međutim, iako lokalitet predstavlja jedinstveni primjer sedimentologije vapnenca, a jedan je od najvažnijih i najinteresantnijih kamenoloma svijeta, lokacija danas nije primjereno uređena niti valorizirana. Provedbom projektnih aktivnosti namjerava se uspostaviti okvir za održivo upravljanje bioraznolikošću ovog područja.

Aktivnosti Grada Rovinja-Rovigno i TZ-a grada Rovinja-Rovigno:

 • Izrada projektno-tehničke dokumentacije,
 • Izrada preliminarnog muzeološkog programa, muzeološke koncepcije s izvedbenim projektom interijera te razvoj sadržaja sa implementacijom postava za Kamenolom Fantazija,
 • Izrada idejnog projekt i izrada novih suvenira,
 • Uspostava sustava za praćenje broja posjetitelja,
 • Postavljanje turističke signalizacije,
 • Uspostava WI-FI sustava,
 • Uređenje geološkog parka Kamenolom Fantazija (edukativne staze, edukativna staza na pasareli, edukativna zona i multifunkcionalna edukativna zona), sa svim infrastrukturnim priključcima i sanitarnim čvorom,
 • Uređenje prometnica i parkinga,
 • Postavljanje rasvjete i videonadzora,
 • Izrada marketinško/turističke strategije i brendiranje,
 • Zakup medijskog prostora – oglašavanje,
 • Izrada web stranice,
 • Izrada promocijskih materijala

Naziv projekta: “geoIST3A – valorizacija prirodne baštine u Istarskoj županiji unapređenjem konkurentnostiturističke ponude”

Vrijednost projekta: 15.346.052,98 kn

Ukupni prihvatljivi troškovi: 9.836.817,37 kn

Bespovratna sredstva (69,50%): 6.837.312,57 kn