Accessibility icon
06.04.2018

Projekt strukovne škole Eugen Kumičić – Jela s likovnih djela

Ministarstvo turizma strukovnim je školama za turističke projekte dodijelilo 400 tisuća kuna. Među 12 projekata, kao jedini iz Istre, projekt je pod nazivom “Jela s likovnih djela” učenika i profesora Strukovne škole Eugena Kumičića u Rovinju, kojem je dodijeljena bespovratna potpora od 20 tisuća kuna. Najveći je to mogući iznos koji se mogao dobiti za projekt jednog prijavitelja.

U projektu Jela s umjetničkih djela spaja se kultura, turizam i gastronomija.

Upravo su freske, odnosno hrana sa istih polazište istraživanja škole Eugen Kumičić.  U suradnji sa Muzejom grada Rovinja, odnosno kustosom Damirom Matoševićem i uz potporu Porečko-Pulske biskupije koja je omogućila ulaz u sakralne objekte, detektirali su pet crkvica koje će se istražiti: Sv. Duh u Balama, Sv. Trojstvo u Žminju, Sv. Barnaba u Vižinadi, Sv. Marije u Bermu i Sv. Jakova u Bačvama (Višnjan).

Arheolog Damir Matošević biti će vodič kroz detektirane crkve – učenici će saznati o njihovoj povijesti, nastanku, ikonografiji i specifičnostima likovnog izraza. Potom će freske fotografirati, posebno one sa motivom hrane.

Nakon terenskog istraživanja, etnologinja (kulturna antropologinja) predsjednica udruge Batana, i voditeljica istoimenog eko-muzeja Tamara Nikolić Đerić održati će predavanje o etnološkom aspektu hrane, poglavice u siromašnoj istarskoj srednjovjekovnoj praksi.

Nakon terenskog istraživanja i teoretskog predavanja, naši učenici će uz mentorstvo Tihomira Horvata, stručnog učitelja kuharstva pripremati hranu sa fresaka.

Svaki vizualni motiv (hrane) pripremiti će na dva načina, tradicionalan te reinterpretiran.

Pripremljena hrana, servirana na tanjuru, će se fotografirati.

Fotografije fresaka i fotografije hrane spojiti će se u kratkoj kuharici Jela s likovnih djela (freske na pijatu). Kuharica će nuditi kartu istraženih lokaliteta, fotografiju crkve / freske, motiv hrane kao likovnog motiva te njeno opredmećenje u obliku pripremljenog jela. Uz fotografije jela nalaziti će se recepti koji će biti prevedeni na talijanski, engleski i njemački jezik.

Kuharica će biti tiskana u naknadi od 500 komada te podijeljena turističkim zajednicama Istarske županije kao novi suvenir.

Posljednja etapa istraživanja hrane s likovnih djela, biti će prezentacija sa degustacijom spravljenih jela i to u rujnu 2018.  ispred prve istražene crkve u sklopu projekta, one Sv. Duha u Balama.

U projektu sudjeluje 15 učenika, zanimanja turističko-hotelijerski komercijalist, kuhar i slastičar uz pratnju nastavnika stranih jezika i kuharstva.

U provedbi projekta surađivati će se sa Muzejom grada Rovinja, Eko-muzejom (Kuća o batani), Biskupijom Porečko-Pulskom,  Župnim uredima i Turističkim zajednicama.

Voditeljice projekta su Tanja Ranić Rovis, prof. i Marija Orbanić, dr.vet.med.