Accessibility icon
22.02.2019

Programi i mjere za poticanje razvoja gospodarstva u 2019. godini

Grad Rovinj-Rovigno već duži niz godina osigurava značajna sredstva za provedbu raznih programa i mjera koje se odnose na poticanje razvoja gospodarstva. Mjere i programi mijenjali su se iz godine u godinu u korist poduzetnika i obrtnika.

Program poticanja razvoja poduzetništva

Za potrebe poticanja i razvijanja poduzetništva na području grada Rovinja, Grad Rovinj-Rovigno već dugi niz godina donosi poseban Program poticanja razvoja poduzetništva, namijenjen isključivo poduzetnicima i obrtnicima – s naglaskom na poduzetnike početnike, zapošljavanje i samozapošljavanje te na ulaganja u poduzetničke zone i na deficitarne djelatnosti.

U cilju poticanja razvoja poduzetništva, za provedbu ovog Programa osigurana su sredstva u Proračunu Grada Rovinja-Rovigno za 2019. godinu u ukupnom iznosu od 100.000,00 kuna, kroz sljedeće mjere:

 1. Potpore novoosnovanim obrtima i tvrtkama – potpore Poduzetnicima početnicima koji prvi put otvaraju trgovačko društvo ili obrt
 2. Potpore poduzetnicima za financiranje pripreme i kandidiranje EU projekata
 3. Potpore za novo zapošljavanje i samozapošljavanje
 4. Subvencioniranje ulaganja u standarde kvalitete te za uvođenje inovacija u proizvodnju
 5. Subvencioniranje troškova polaganja stručnih i majstorskih ispita
 6. Smanjenje visine komunalnog doprinosa i komunalne naknade za ulaganja na području poduzetničkih zona u gradu Rovinju-Rovigno i Rovinjskom selu

Temeljem ovog Programa pojedinom korisniku može se odobriti više vrsta potpora do najvišeg ukupnog godišnjeg iznosa od 15.000,00 kuna.

Provođenje aktivnih mjera za pomoć pri zapošljavanju kod malih i srednjih poduzetnika u sektoru turizma i ugostiteljstva na području Grada Rovinja-Rovigno

Grad Rovinj-Rovigno u suradnji sa udrugom GASTRONOMADI u 2019. provest će aktivne mjere za pomoć pri zapošljavanju kod malih i srednjih poduzetnika u sektoru turizma i ugostiteljstva na području grada Rovinja-Rovigno.

Aktivnosti se odnose na:

 • osnaživanje vidljivost malih i srednjih poduzetnika/obrtnika s područja grada Rovinja-Rovigno u segmentu HoReCa sektora (priprema i serviranje hrane i pića), koji imaju potrebu za zapošljavanjem djelatnika kroz otvaranje poslovnih profila te objavljivanjem natječaja za zapošljavanje,
 • poticanje i konkretiziranje komunikacije između ponude i potražnje,
 • provedbu marketinške kampanje za zainteresirane subjekte. Marketinška kampanja će se provesti na način:

– kroz tiskane i digitalne lokalne i nacionalne medije, aktivnosti povećanja dosega posta na društvenim mrežama kroz kanale Gastronomada (www.gastronomadi.hr) i Gastroposao (www.gastroposao.eu) te drugih partnerskih portala,

– uputiti direktne pozive iz Call centra od strane Gastroposao prema poslodavcima kako bi se pružila pomoć pri objavi profila poslovnog subjekta, realizaciji natječaja (najviše 3 objave natječaja po pojedinom objektu), informiranju o potencijalnim kandidatima za zapošljavanje, kao i praćenje cjelokupnog procesa motivacije kandidata i dr.,

 • prikupljanje seta demografskih podataka kroz analitičke servise

Program kreditiranja poduzetnika i obrtnika u Gradu Rovinju-Rovigno

U rujnu 2018. godine potpisani su Ugovori o poslovnoj suradnji o kreditiranju poduzetnika i obrtnika u Gradu Rovinj-Rovigno između Grada Rovinja-Rovigno, Privredne banke Zagreb (PBZ) i Istarske kreditne banke Umag.

Fond Programa iznosi 15 milijuna kuna, a njegova vrijednost je u povoljnijim kreditnim naknadama, povoljnijim kamatnim stopama i u gradskom subvencioniranju kamatnih stopa (1% – 2%) ovisno o namjeni ulaganja.

Grad mjesečno subvencionira kamatu na odobrene poduzetničke kredite u visini kako slijedi:

 • Ulaganja u proizvodne i izvozne djelatnosti – 2 p.p.
 • Ulaganja u poduzetničke i servisne zone na području grada Rovinja – 2 p.p.
 • Ulaganja u standarde poslovanja – 1 p.p.
 • Deficitarna zanimanja (ključari, postolari, staklari, stolari i proizvođači i obrađivači kožne galanterije) – 2 p.p.

Visina subvencije kredita određena je u najvišem iznosu do 23.000,00 kuna godišnje po projektu i poslovnom subjektu.

Poduzetnici dobivene kredite mogu koristiti za:

 • kupnju, izgradnju, uređenje ili proširenje gospodarskih objekata,
 • nabavu opreme ili pojedinih dijelova opreme,
 • kupnju građevinskog i pripadajućeg zemljišta u proizvodne svrhe, te uređenje infrastrukture,
 • proizvodne i izvozne djelatnosti,
 • ulaganja u poduzetničke i servisne zone na području grada Rovinja
 • ulaganje u standarde poslovanja

Korisnici sredstava subvencije kamate na poduzetničke kredite mogu biti poduzetnici:

 • obrti
 • mala i srednja trgovačka društva
 • zadruge

Poduzetnički inkubator Rovinj i Coworking

Poduzetnički inkubator osnovan je u prosincu 2004. godine od strane Grada Rovinja-Rovigno i  posluje u sklopu gradske tvrtke Rubini d.o.o. Osnovna zadaća Poduzetničkog inkubatora je dati podršku poduzetnicima i obrtnicima početnicima, stvaranjem pozitivnog poticajnog okruženja za razvoj poduzetništva te pružiti pomoć u izradi njihovih poduzetničkih planova i programa  poslovanja, sve kako bi se što bolje i brže razvijali odnosno kako bi što bolje poslovali na tržištu.

Poduzetnički inkubator raspolaže sa 4 poslovna prostora prosječne veličine od 30 m2. Svaki poslovni prostor ima svoj telefonski priključak i brojilo struje, dok se utrošak vode mjeri po m2 dodijeljenog prostora.

Za svaki slobodan poslovni prostor u Poduzetničkom inkubatoru, raspisuje se Natječaj za dodjelu poslovnog prostora.

Uvjeti koji natjecatelj treba ispuniti kako bi se javio na natječaj:

 • poduzetnik početnik ili poduzetnik u uhodavanju (do 2 godine poslovanja)
 • “tiha djelatnost” u skladu sa uvjetima zaštite okoliša i urbanističkim planovima Grada

Obzirom na poticajnu ulogu koju Poduzetnički inkubator ima tj. razvoj malog poduzetništva, visina zakupnine plaća se umanjeno i to u slijedećim  postocima.

 • 1 godina    100%,
 • 2 godina    60%,
 • 3 godina    30%,
 • 4 godina    0%.

U periodu od 2004. do 2018. godine u Poduzetničkom inkubatoru Rovinj boravilo je 17 poduzetnika/obrtnika. Trenutno su zauzeta sva četiri poslovna prostora.

Nakon višegodišnjeg rada i truda u smislu spajanja javnog sektora i civilnih udruga, a sve u cilju realizacije jednog jedinstvenog multifunkcionalnog prostora (140 m2 koji sadrži 18 radnih jedinica) sa ciljem umrežavanja profesionalaca i slobodnih stručnjaka, te osiguravanja jeftinijeg poslovnog prostora i zajedničke suradnje i poticanja određenih inovacija, 2017. godine u Rovinju je otvoren prvi Coworking u Istri.

Coworking stavlja naglasak na izgradnju zajednice putem održavanja događanja, mikroumrežavanja te udruživanja, društvenih, profesionalnih te materijalnih resursa, koji se sinergijski vraćaju svim članovima zajednice.

Cilj je coworkinga ne samo zapošljavati i umrežavati mlade stručnjake iz Rovinja već pokušati napraviti jednu širu mrežu nezavisnih znanstvenika, stručnjaka i umjetnika koji bi na nivou regija, u Europi mogli surađivati međusobno, raditi i stvarati.

U prostoru je dostupan radni stol, ormarić s ključem, kuhinja, printer, scanner, te sala za sastanke. Od pogodnosti navodimo 50% popusta za stanovnike Grada Rovinja te mogućnost odabira raznih paketa ovisno o količini korištenja prostora.

Za rad poduzetničkog inkubatora i coworkinga u gradskom proračunu za 2019. godine osigurano je 100.000,00 kuna.