Accessibility icon
04.05.2018

Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za Grad Rovinj-Rovigno

Sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ br. 20/2018) Grad Rovinj-Rovigno izlaže na javni uvid prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području grada Rovinja-Rovigno. Uvid u Prijedlog Programa raspolaganja, s popratnom dokumentacijom, može se od 04. svibnja do 21. svibnja 2018. godine izvršiti radnim danom od 8.30 do 15.30 sati u sjedištu Grada Rovinja-Rovigno, Trg Matteotti 2, ulaznom holu gradske uprave.

Zainteresirane osobe mogu dati prigovore na Prijedlog Programa najkasnije do isteka roka javnog uvida do dana 21. svibnja 2018. O svim prigovorima odlučivat će Gradsko vijeće Grada Rovinja-Rovigno u roku od 30 dana.

Prigovori na Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Rovinja-Rovigno moraju biti čitko napisani, uz ime, prezime i adresu podnositelja, te se dostavljaju u pisarnicu Grada Rovinja-Rovigno, Upravni odjel za upravljanje imovinom i geodetske poslove, Trg Mateotti 2, zaključno sa 21. svibnjem 2018. godine.