Accessibility icon
25.05.2018

Prijem pročelnika područnog ureda za katastar i svih voditelja odjela za katastar u Istri

U petak, 25. svibnja 2018. godine u prostorima Grada Rovinja-Rovigno održan je prijem gradonačelnika dr.sc. Marka Paliage, dipl.oec. i pročelnika područnog ureda za katastar dr.sc. Alda Sošića zajedno sa svim voditeljima odjela za katastar u Istri.

Pročelnik je upoznao gradonačelnika sa svim aktivnostima koje se događaju unutar državne geodetske uprave a posebno u područnom uredu za katastar Pula-Pola.

Jedna od značajnijih aktivnosti koja se odvijala i koja se još odvija na području katastra u Istri je proces homogenizacije.

Homogenizacija katastarskih planova je tehnički zahvat koji se provodi u svrhu poboljšanja položajne i geometrijske točnosti katastarskih planova izrađenih grafičkom metodom izmjere, a na temelju identičnih točaka iz katastarskog plana i stvarnosti koje mogu biti određene iz digitalnih ortofoto karata (DOF), Hrvatske osnovne karte (HOK), terenskim mjerenjima, odnosno iz postojećih geodetskih elaborata.

Ovaj projekt dio je Projekta IPA 2010 koji uključuje pilot-projekt pripremnih radova i razvoj tehničkih specifikacija za dvije važne aktivnosti: harmonizaciju podataka zemljišnih knjiga i katastra te homogenizaciju katastarskih planova.

U ovom projektu Istri će se, u prvoj fazi, homogenizirati katastarski planovi u 55 katastarskih općina.

Među prvim katastarskim općinama koje su homogenizirane u Istri su katastarske općine Rovinjsko Selo i Rovinj.

Pročelnik dr.sc. Aldo Sošić posebno se zahvalio na podršci Grada Rovinja-Rovigno za sve aktivnosti koje pokriva ispostava u Rovinju.

Nakon radnog sastanka organiziran je posjet Centru za povijesna istraživanja gdje su se pročelnik područnog ureda za katastar i voditelji odjela za katastar upoznali sa bogatom arhivskom kartografskom građom Istre.

Fotogalerija