Accessibility icon
21.08.2018

Prijedlog liste prvenstva za dodjelu prostora u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno na korištenje udrugama