COVID-19 (Coronavirus: stanje i obavijesti) →
02.07.2019

Predstavljeni realizirani projekti i aktivnosti u prve dvije godine mandata gradonačelnika i njegovih zamjenika

U ponedjeljak 1. srpnja 2019. godine u prostorijama gradske uprave održala se konferencija za medije na kojoj su predstavljeni realizirani projekti i aktivnosti u prve dvije godine mandata gradonačelnika Marka Paliage i njegovih zamjenika Marina Budicina i Kristijana Damijanića.

„U protekle dvije godine našeg mandata ostvarili smo zadane ciljeve te ujedno i postavili temelje za nove buduće projekte koje ćemo realizirati u narednom razdoblju. Cilj nam je kao i do sada bio odgovarati na potrebe naših građana, čuvati naslijeđene resurse te ih oplemenjene predati mlađim generacijama.“ – naglasio je gradonačelnik Paliaga.

Stvaranje uvjeta za gospodarski i društveni razvoj, socijalna osviještenost, skrb prema starijim građanima, briga o onim najmlađim i upornost u realiziranju važnih projekata su ono što čini kombinaciju uspjeha Grada Rovinja.

Ulaganjem u obrazovanje, za koje odvajamo značajna sredstva u gradskom proračunu, stvorili smo preduvjete za daljnje kvalitetno školovanje naših najmlađih. U tom pogledu istaknuo bi slijedeće aktivnosti:

 • Osigurana je informatička oprema za rovinjske osnovne škole te su škole u potpunosti bile spremne za održavanje nastave iz predmeta informatika koji je od ove godine obavezan predmet. Nabavljeno je 38 stolnih računala i 6 pametnih projektora/ploča.
 • Sa ciljem poticanja učenja talijanskog jezika u osnovnim školama, a posebice u cilju provedbe dvojezičnosti na području grada nabavljeni su i podijeljeni udžbenici i radne bilježnice iz talijanskog jezika u hrvatskim osnovnim školama te isto za hrvatski jezik u talijanskoj osnovnoj školi. Podjelom je obuhvaćeno 940 učenika.
 • Program „I ja ću se baviti sportom“ već se godinama provodi u našim vrtićima a uključivanjem u rad vrtića dipl. kineziologa omogućili smo provedbu programa u većem obimu što znači da će se uključiti veći broj djece.
 • Kroz projekt „INkluzivne škole 5+“ osigurali smo 9 pomoćnika u nastavi za devetoro djece s teškoćama u razvoju. Također, su sredstvima gradskog proračuna osigurani pomoćnici u nastavi za dvoje učenika osnovnih škola koji nisu obuhvaćeni projektom. Ujedno osiguravamo i pomoćnike u grupama za djecu s poteškoćama u dječjim vrtićima.
 • Osigurali smo rad nove skupine produženog boravka u područnoj školi u Rovinjskom Selu. Grad je preuzeo obavezu plaćanja učiteljice/učitelja a boravak se odvija u prostoru Udruge umirovljenika.
 • U prostorima TOŠ B.Benussi uređen je prostor za potrebe posebnog razrednog odjela. Prostor je  uređen posebnim podlogama i zaštitama za zidove te je opremljen didaktičkom opreme sve kako bi prostor bio u potpunosti u funkciji i na raspolaganju djece sa specifičnim obrazovnim potrebama.
 • Za naše smo srednje škole nabavili potrebnu opremu koju smo financirali sredstvima proračuna Grada a radi unaprjeđivanja izvođenja nastave.
 • Prostor područnog objekta dječjeg vrtića Mondelaco je u potpunosti uređen (lakirani su parketi, oličen je prostor) te je nabavljen novi namještaj i didaktički kutići za igru za sve tri odgojne skupine.

U suradnji sa gradskim Savjetom mladih i sa ravnateljima rovinjskih srednjih škola pokrenuli smo projekt približavanja gradske uprave i gradskog vijeća mladima.

Na pokretanje projekta odlučili smo se jer smatramo da je potrebno da mladi sustavno uče o tome što je vlast, koja je uloga vlasti, koja su prava i odgovornosti građana u demokraciji, na koji ih način i pod kojim uvjetima mogu koristiti. Takvim učenjem potrebno je osposobiti učenika za aktivnoga i odgovornoga građanina koji sudjeluje u razvoju demokratske građanske kulture ili etosa svoje škole i grada.

U projekt će ukupno biti uključeno dvjestotinjak učenika četvrtih razreda srednjih škola i učenika trećih razreda koji nastavu prate po trogodišnjem programu, odnosno svi maturanti.

Želimo približiti rad gradske uprave i Gradskog vijeća mladima koji će na taj način biti informirani o aktualnim pitanjima, problemima i primjerima dobre prakse našega grada; da svojim aktivnim uključivanjem doprinesu razvoju naše zajednice te danas sutra postanu odgovorni nositelji našeg društva.

Osim ulaganja u obrazovanje, Grad Rovinj provodi i niz mjera i aktivnosti koji doprinose cjelokupnom gospodarskom i društvenom razvoju, vodeći pritom posebnu brigu o djeci i osobama starije životne dobi.

Uvažavanje i razumijevanje starijih osoba temelj je svakog razvijenog društva. Stoga je naša zajednička dužnost voditi skrb o njima te im osigurati odgovarajuću brigu, kako bi se osjećali dostojanstveno, sigurno i zaštićeno.

U tom pogledu, svakako je najznačajniji projekt dogradnje Doma za starije „Domenico Pergolis“, a koji će doprinijeti unapređenju kvalitete života naših starijih građana.

U svrhu realizacije sportsko lječilišno bazenskog kompleksa izrađeni su idejni, glavni i izvedbeni projekti. Izgradnja bazena u kompleksu Bolnice „Prim. dr. Martin Horvat“ je od strateške važnosti za naš grad kako radi zadovoljavanja potreba sportaša i građana, tako i radi potreba pacijenata ustanove te razvoja zdravstvenog turizma.

Iznimno mi je drago što smo zajedničkim snagama bolnici za ortopediju i rehabilitaciju “Prim. dr. Martin Horvat” uspjeli dati novi vjetar u leđa i što se razvija u cijenjeni kliničko-znanstveni centar. Uvjeren sam da su to značajni koraci na putu da Rovinj postane poznat i kao destinacija zdravstvenog turizma.

U nizu mjera i aktivnosti koje poduzima gradska uprava, posebno bi istaknuo neke od aktivnosti kojima se doprinosi kvaliteti života i gospodarskom razvitku ovog kraja:

 • izgradnju sjeverne luke San Pelagio,
 • izgradnju gradske otvorene streljane Turnina i natkrivanje boćališta u ulici B. Božić,
 • izgradnju i opremanje područnog vrtića Neven u Rovinjskom Selu,
 • projektiranje uređenja Trga maršala Tita i okolnih trgova,
 • rekonstrukciju zgrade Gradskog sata,
 • popločenje platoa ispred Crkve Sv. Eufemije,
 • sanaciju i zatvaranje prvog polja odlagališta Lokva Vidotto te
 • projekt uređenja kamenoloma Fantazija.

Sve navedeno plod je rada gradske uprave te suradnje sa javnim institucijama, poduzetnicima i našim građanima.

Važno je istaknuti i uključenje našega grada u provedbeni program izgradnje stanova po Programu društveno poticane stanogradnje. Cilj programa je da se građanima omogući kupnja stambenih jedinica po povoljnijim kreditnim uvjetima te da im se na taj način pomogne u rješavanju stambenih potreba uz poticaj javnih sredstava i mogućnost obročne otplate kredita po pristupačnijim uvjetima od tržišnih.

Pored navedenih projekata, nastavljamo i s brojnim drugima, financijski manje izdašnim, ali ne i zato manje važnim projektima i programima čiji je cilj unaprijediti cjelokupni životni standard naših građana.

Grad Rovinj-Rovigno već duži niz godina osigurava značajna sredstva za provedbu raznih programa i mjera koje se odnose na poticanje razvoja gospodarstva i poljoprivrede. Mjere i programi mijenjali su se iz godine u godinu u korist poduzetnika i obrtnika kroz:

 • Program poticanja razvoja poduzetništva
 • Program kreditiranja poduzetnika i obrtnika
 • Poduzetnički inkubator Rovinj i Coworking

Ovdje bi istaknuo i ulaganje u Poduzetničku zonu Gripole-Spiné unutar koje su moguće slijedeće djelatnosti:

 • proizvodne djelatnosti bez negativnog utjecaja na okoliš,
 • uslužne djelatnosti kao što su poslovni, upravni, uredski, trgovački i uslužni sadržaji, skladišni prostori, usluga održavanja i čuvanja plovila i sl.,
 • trgovačka djelatnost osim trgovačkih centara,
 • servisna djelatnost.

Do sada se ugovor sklopio sa 9 poduzetnika odnosno obrtnika.

U suradnji sa udrugom Agrorovinj adaptirao se prostor namijenjen za kušaonu vina i maslinovog ulja koja će sa trgovinom Udruge Agrorovinj “Okusi polja” – “I sapori dei campi” promovirati rovinjske proizvođače vina, maslinova ulja, likeri i destilata te ostalih lokalnih proizvoda.

Ponosni smo i na mnoge projekte koje smo realizirali sredstvima iz EU fondova te time još jednom pokazali kako nam ideje i potencijal ne nedostaju.

Samo tijekom 2018. godine Gradu Rovinju odobreno je ukupno 5 projekata ukupne vrijednosti oko 15 milijuna kuna, odnosno:

 • Za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada – 2.179.129,15 kuna (85% FZO, 15% Grad)
 • Projekt „Otpad odvoji pa održivo gospodari“517.899,90 kuna
 • Projekt uređenja plaže Val de Lesso (Borik), III. faza (šetnica Karla Luegera) – 1.201.309,56 kuna
 • Projekt „GeoIST3A“, Valorizacija prirodne baštine u Istarskoj županiji unapređenjem konkurentnosti turističke ponude – 15,3 milijuna kuna, 6,3 milijuna kuna bespovratno
 • Projekt „WiFi4EU“ – 15.000,00 eura

Navedeni projekti su u fazi implementacije te će se provoditi tijekom 2019. godine.

I u narednom razdoblju Grad Rovinj-Rovigno intenzivno će raditi na praćenju natječaja i apliciranju novih projekata za sufinanciranje preko EU fondova koji unaprjeđuju životni standard naših građana.

Kontinuirani rad, trud, zajedništvo, svakodnevno zalaganje i neposustajanje ni kad je najteže, omogućili su Rovinju da po mnogočemu bude – Grad primjer.

„Pa iako smo svjedoci da danas postoje brojni izazovi s kojima se zajednički moramo boriti, Rovinj ih uspješno prevladava i hrabro ide prema naprijed. Pred nama je još jedno intenzivno razdoblje, očekuje nas puno posla i brojni izazovi kako bi zajednički nastavili nizati uspjehe te bilježiti rast i razvoj na svim područjima. Živimo u gradu čija su prirodna bogatstva i marljivi ljudi garancija da svi možemo još bolje i sretnije živjeti. Zato trebamo nastaviti graditi društvo koje počiva na radu, znanju i inovativnosti, ali i tradiciji i našim temeljnim vrijednostima poput suživota, multikulturalnosti i dvojezičnosti, koje ćemo nastaviti baštiniti i prenositi na našu djecu. Kao i do sada, moji zamjenici i ja ćemo biti otvoreni za sve ideje i prijedloge koje mogu doprinijeti da naš Rovinj bude mirno mjesto za ugodan i kvalitetan život i rad.“ – zaključio je gradonačelnik Paliaga.