Accessibility icon
08.11.2018

Predstavljen nacrt nove Odluke o sportskim građevinama

U srijedu, 7. studenog 2018. godine u prostorijama grada održan je sastanak sa predstavnicima gradskih sportskih klubova na temu nacrta nove Odluke o sportskim građevinama.

Uz gradonačelnika dr.sc. Marka Paliagu, dipl.oec. i pročelnicu za društvene djelatnosti Editu Sošić Blažević na sastanku su sudjelovali predstavnici sportskih klubova Igor Franković – KK Rovinj, Igor Božić – VK Arupinum, Klaudio Poropat – OK Rovinj, Aldo Krelja – ŽOK Rockwool, Srećko Ponka – ŽRK Rovinj, Alen Jašarević – RK Rovinj, Donald Schiozzi – JK Maestral, Ivan Matohanca – KPA Rovinj i Roberto Krevatin tajnik Sportske zajednice.

Gradonačelnik je sve prisutne upoznao sa osnovnim konturama nacrta nove Odluke o sportskim građevinama, razlozima predlaganja nove Odluke te novim načinom upravljanja i korištenja sportskih objekata ili dijelova sportskih objekata u sportske odnosno komercijalne svrhe.

Prema nacrtu Odluke javnim sportskim građevinama smatraju se uređene i opremljene površine i građevine (nekretnine) u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno u kojima se provode sportske djelatnosti te se trajno koriste za izvođenje programa javnih potreba u sportu grada.

Odluka o sportskim građevinama ovih će dana biti objavljena na stranicama Grada Rovinj-Rovigno. Svi zainteresirani moći će sudjelovati na Savjetovanju te uputiti svoje primjedbe i prijedloge sukladno uputama. Nakon što se Javna rasprava zaključi i nakon što se analiziraju sve pristigle primjedbe i prijedlozi, Odluka se upućuje na Gradsko vijeće na daljnje razmatranje i usvajanje.

Fotogalerija