Accessibility icon
07.09.2018

Predstavljanje projekta “Jela s likovnih djela”

U Strukovnoj školi Eugena Kumičića u petak 7. rujna svečano je predstavljen projekt «Jela s likovnih djela – Freske na pijatu». Brojne goste, među kojima gradonačelnika Marka Paliagu i pročelnicu Editu Sošić Blažević, pozdravili su ravnatelj škole Emil Nimčević i voditeljice projekta Marija Orbanić i Tanja Hranić Rovis.

Po riječima profesorice Marije Orbanić, škola se uključila u projekt Ministarstva turizma u kreiranju novog turističkog proizvoda. Zajedno sa 15 učenika kuharstva, slastičarstva, voditeljicama projekta i profesorima  kuharstva Tihomirom Horvatom i slastičarstva Silivijom Cah tijekom protekle školske godine obilazili su istarske srednjovjekovne crkvice i snimali freske na kojima se nalaze i detalji sa hranom. Tako je nastala mala kuharica što su jeli naši stari.

Sve je popraćeno receptima na četiri jezika i fotografijama crkvica u kojim se nalaze te freske.

Uz prezentaciju ove lijepo opremljene i ilustrirane male kuharice, učenici kuharstva i slastičarstva sa svojim nastavnicima priredili su  degustaciju tih starih jela.

Projekt je sa 20.000,00 kuna sufinanciralo Ministarstvo turizma, te je predstavljen i na državnom eko kvizu. Osim toga, predstoji i predstavljanje na tradicionalnim Danima kruha.

Kuharica je tiskana u tiraži od 500 primjeraka i bit će distribuirana turističkim zajednicama kao još jedan inovativan turistički proizvod.

Fotogalerija