Accessibility icon
30.04.2021

Pravovaljane kandidacijske liste i zbirna lista za izbor članova Gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno – objavljeno dana 30.04.2021. u 12:15 sati