Accessibility icon
11.01.2019

Poziv za predupis djece u prvi razred Osnovne škole

Sukladno odredbama članaka 17. i 19. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14.,  07/17., 68/18.) pozivaju se roditelji odnosno skrbnici djece, s prebivalištem na području Grada Rovinja te Općina Bale, Kanfanar i Žminj, da prijave djecu (koja će do 1. travnja 2019. godine navršiti šest godina života – djeca rođena od 1. travnja 2012. do 31. ožujka 2013. godine, kao i djeca kojoj je školske godine 2018./2019. odgođen upis ili iz drugih razloga nisu upisana u osnovnu školu, a školski su obveznici), radi evidencije polaznika prvog razreda osnovne škole te organiziranja pregleda djece za upis za školsku godinu 2019./2020.

Predupisi će se obavljati: od 21. siječnja 2019. do 25. siječnja  2019. godine, od 08:00 do 12:00 sati.

Predupisi se obavljaju u tajništvu osnovne škole, osobno ili telefonom, prema mjestu prebivališta odnosno prijavljenog boravišta djeteta, u skladu s važećim upisnim područjima osnovnih škola.

Za dijete koje do 1. travnja 2019. godine ne navršava šest godina života ali će šest godina navršiti do 31. prosinca 2019. godine, roditelj odnosno skrbnik može podnijeti zahtjev za prijevremeni upis u školu, najkasnije do 31. ožujka 2019. godine (zahtjev se dostavlja poštom ili se neposredno predaje Uredu državne uprave u Istarskoj županiji, Ispostava Rovinj, Rovinj, Istarska 13 A).

Po izvršenom predupisu roditelju odnosno skrbniku uputit će se poziv za pregled djeteta, a nakon pregleda poziv s obavijesti o uvjetima i vremenu upisa.