COVID-19 (Coronavirus: stanje i obavijesti) →
14.06.2019

Poziv za podnošenje prijedloga kandidata za dodjelu nagrade, plakete i medalje Grada Rovinja-Rovigno

Temeljem Odredbe članka 13. Odluke o nagradi, počastima i priznanjima Grada Rovinja-Rovigno (“Službeni glasnik Grada Rovinja-Rovigno“ br. 5/18) Odbor za dodjelu nagrade, počasti i priznanja Grada Rovinja-Rovigno objavljuje

 

Poziv za podnošenje prijedloga kandidata za dodjelu nagrade, plakete i medalje Grada Rovinja-Rovigno

 

Ovim pozivom Odbor za dodjelu nagrade, počasti i priznanja Grada (dalje u tekstu: Odbor) poziva fizičke i pravne osobe na podnošenje prijedloga kandidata za dodjelu nagrade, plakete i medalje Grada Rovinja-Rovigno sukladno Odluci o nagradi, počastima i priznanjima Grada Rovinja-Rovigno (“Službeni glasnik Grada Rovinja-Rovigno“ br. 5/18) (dalje u tekstu: Odluka) i to za:

  1. Nagradu Grb Grada Rovinja-Rovigno,
  2. Plaketu Grada Rovinja-Rovigno,
  3. Medalju Grada Rovinja-Rovigno,

 

  1. NAGRADA GRB GRADA

Nagrada Grb Grada Rovinja-Rovigno dodjeljuje se kao nagrada za životno djelo i to pojedincima koji su svojim dugogodišnjim radom postigli iznimne i posebne rezultate i uspjehe iz bilo koje oblasti iz članka 1. Odluke.  Nagrada Grb Grada Rovinja-Rovigno za životno djelo se u pravilu ne dodjeljuje prije navršene 50. godine života, osim kada se dodjeljuje posthumno.

 

  1. PLAKETA GRADA

Plaketa Grada Rovinja-Rovigno dodjeljuje se trgovačkim društvima, obrtima, ustanovama i drugim pravnim osobama za postignute izvanredne rezultate i osobite uspjehe u radu na području Grada.

Plaketa Grada Rovinja-Rovigno može se također dodijeliti pobratimljenim i drugim gradovima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu.

 

  1. MEDALJA GRADA

Medalja Grada Rovinja-Rovigno dodjeljuje se pojedincima za izvanredne osobne rezultate i osobite uspjehe u radu na području Grada, iz bilo koje oblasti iz članka 1. Odluke.

 

Sadržaj prijave

Prijave na poziv podnose se isključivo na propisanom službenom obrascu koji se može preuzeti na  linku ispod. Svaki prijedlog mora biti obrazložen, uz navođenje razloga zbog kojih je kandidat (fizička ili pravna osoba) predložen, s osvrtom na biografiju kandidata te njegova radna i životna dostignuća, a za pravne osobe uz obavezno navođenje osnovnih podataka o njihovom djelovanju i ostvarenim rezultatima.

Napomena: ako su predlagatelji kandidata fizičke osobe, sukladno Odluci prijedlog mora biti poduprt potpisima najmanje 10 predlagatelja.

 

Rok za podnošenje prijedloga:

Prijave se podnose Odboru na posebnom obrascu u roku od 15 dana od dana objave ovog poziva u javnim glasilima te do isteka zadnjeg dana roka prijave moraju biti zaprimljene u pisarnici Grada Rovinja-Rovigno ili dostavljene elektroničkom poštom na e-mail: tajnica@rovinj-rovigno.hr . Naknadno dostavljeni prijedlozi neće biti uzeti u razmatranje.

 

Na sve ostalo u svezi predlaganja kandidata i donošenja odgovarajućih odluka o prijavama primjenjuju se odredbe Odluke o nagradi, počastima i priznanjima Grada Rovinja-Rovigno (“Službeni glasnik Grada Rovinja-Rovigno“ br. 5/18), koja se može preuzeti na sljedećem linku: https://www.rovinj-rovigno.hr/sluzbeni-glasnik/?y=2018  ).

 

Klasa: 060-01/19-01/1

Ur.br.: 2171-01-01-19-2

Rovinj-Rovigno, 13. lipnja 2019.