Accessibility icon
21.03.2022

Poziv stanarima naselja Valbruna sjever

Uslijed zaprimljenih primjedbi u svezi prometne situacije unutar naselja Valbruna sjever, Grad Rovinj-Rovigno naručio je izradu projektne dokumentacije-Prometnog elaborata naselja Valbruna sjever, koji sadrži snimku geodetske podloge i postojećeg stanja u navedenom zahvatu, te prijedlog novog prometnog rješenja.

Nakon provedene analize stanja u prostoru, ovlašteni projektant izradio je prijedlog „novog“ prometnog rješenja, koji sadrži prometne elemente potrebne za osiguranje sigurnog pješačkog koridora, bolju prometnu protočnost, te nadasve podizanje nivoa prometne sigurnosti u naselju.

S obzirom na nedovoljne, odnosno sužene gabarite pojedinih prometnica u naselju u odnosu na stvarne potrebe, predlaže se slijedeće:

 

  1. Uvođenje jednosmjernog režima prometovanja u ulici Ljudevita Gaja sa ulazom iz pravca Balske ulice prema izlazu u ulicu Tina Ujevića, te osiguranje jednostranog pješačkog prometnog koridora.
  2. Uvođenje jednosmjernog režima prometovanja u ulici V.Spinčića sa ulazom iz pravca ulice D.Gervaisa prema izlazu u ulicu Sv.Brigite, te osiguranje obostranog pješačkog prometnog koridora.
  3. Uvođenje jednosmjernog režima prometovanja u Motovunskoj ulici, u dijelu od križanja sa ulicom Balska prema izlazu u ulice Grožnjanska, Žminjska, odnosno D.Gervaisa, te osiguranje obostranog pješačkog prometnog koridora.
  4. Uvođenje jednosmjernog režima prometovanja u Grožnjanskoj ulici, sa ulazom iz pravca Motovunske ulice prema izlazu u ulicu D.Gervaisa, te osiguranje obostranog pješačkog prometnog koridora.
  5. Uvođenje jednosmjernog režima prometovanja u Žminjskoj ulici, sa ulazom iz pravca Motovunske ulice prema izlazu u ulicu Balska, te osiguranje obostranog pješačkog prometnog koridora.

 

Slijedom svega navedenog, pozivaju se stanari ulica u kojima se predlaže preregulacija režima prometovanja na javnu tribinu i prezentaciju predmetnog Prometnog elaborata, koja će se održati dana 28. OŽUJKA 2022. godine u 18:00 sati u velikoj Sali Doma kulture, na adresi Trg M.Tita 12/II kat.

U slučaju nemogućnosti/spriječenosti dolaska na javnu tribinu, Vaša zapažanja, prijedloge i primjedbe možete dostaviti i putem emaila na elvis.prenc@rovinj-rovigno.hr