Accessibility icon
27.06.2023

POZIV na javnu tribinu posvećenu temi održive prometne mobilnosti

U skladu s prepoznatom europskom i svjetskom praksom, Grad Rovinj-Rovigno pokrenuo je izradu Plana održive urbane mobilnosti (Sustainable Urban Mobility Plan, SUMP), temeljnog strateškog dokumenta iz domene prometa, čiji je cilj razvoj održivog prometnog sustava u svrhu podizanja kvalitete života naših građana i posjetitelja. Izradu Plana vodi Zavod za prometno planiranje Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.

Javna se tribina održava 28. lipnja 2023.g. u 11:00 sati u Velikoj sali Doma kulture (Trg m. Tita 12), te je sva zainteresirana javnost pozvana na sudjelovanje.

Javna je tribina posvećena temi održive prometne mobilnosti koja će se održati u našem gradu, a okupiti će  stručnjake, predstavnike lokalnih vlasti, civilnog društva i građane. Zajedno ćemo raspraviti o promjenama i inicijativama koje mogu unaprijediti mobilnost u gradu Rovinju-Rovigno. Na tribini će biti istaknuti ključni aspekti održive prometne mobilnosti uz sagledavanje različitih prijedloga i ideja koje mogu doprinijeti poboljšanju prometne infrastrukture, poticanju održivih oblika prijevoza i smanjenju negativnih utjecaja prometa na čovjeka i okoliš. Tribinu će voditi predstojnik Zavoda za prometno planiranje Fakulteta prometnih znanosti u Zagrebu izv. prof. dr. sc. Marko Ševrović sa svojim timom.

Poziv – Invito SUMP