Accessibility icon
14.11.2016

Poziv na 8/16 sjednicu Gradskog vijeća

Temeljem odredbe čl. 28. Poslovnika Gradskog vijeća grada Rovinja-Rovigno (Službeni glasnik grada Rovinja-Rovigno br. 7/04, 8/10, 3/13, 4/15, 11/15-pročišćeni tekst i 3/16)

SAZIVAM

8/16. sjednicu Gradskog vijeća grada Rovinja-Rovigno koja će se održati u

ČETVRTAK 24. STUDENOGA 2016. GODINE U 18,00 SATI

u velikoj sali za sastanke zgrade Doma kulture u Rovinju-Rovigno, Trg m.Tita 3, uz slijedeći

DNEVNI RED
 1. Verifikacija zapisnika sa 7/16. sjednice Gradskog vijeća,
 2. Nacrt Proračuna Grada Rovinja-Rovigno za 2017. i Projekcije za 2018. i 2019.g. – prvo čitanje,
 3. Nacrt Programa rada Gradonačelnika i gradske uprave Grada Rovinja-Rovigno za 2017.g. – prvo čitanje,
 4. Prijedlog Drugih izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Rovinja-Rovigno za 2016.godinu,
 5. Prijedlog Drugih izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu,
 6. Prijedlog Plana davanja koncesija za obavljanje komunalnih djelatnosti na području Grada Rovinja – Rovigno za 2017. godinu,
 7. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu za pedagošku godinu 2015./2016. Talijanskog dječjeg vrtića «Naridola» Rovinj-Rovigno – Giardino d’infanzia italiano “Naridola” Rovinj-Rovigno,
 8. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Godišnjeg plana i programa rada Talijanskog dječjeg vrtića «Naridola» Rovinj-Rovigno – Giardino d’infanzia italiano “Naridola” Rovinj-Rovigno  za pedagošku  godinu 2016./2017.,
 9. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Godišnjeg plana i programa odgojno-obrazovnog rada u Predškolskoj ustanovi Dječji vrtić i jaslice «Neven» Rovinj-Rovigno – Istituzione prescolare giardino e nido d´infanzia «Neven» Rovinj-Rovigno, za pedagošku godinu 2015./2016.,
 10. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Godišnjeg plana i programa rada Predškolske ustanove Dječji vrtić i jaslice «Neven» Rovinj-Rovigno – Istituzione prescolare giardino e nido d´infanzia «Neven» Rovinj-Rovigno, za pedagošku godinu 2016./2017.
 11. Prijedlog Odluke o komunalnom redu – prvo čitanje,
 12. Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Lacosercio istok u Rovinju-Rovigno,
 13. Prijedlog Javnog poziva za podnošenje prijedloga kandidata za članove Savjeta mladih grada Rovinja-Rovigno,
 14. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa nerazvrstane ceste kao javnog dobra u općoj upotrebi (k.č. 10027/2 k.o. Rovinj).

Molimo vijećnike da prisustvuju sazvanoj sjednici. Eventualnu spriječenost javiti na tel. 805-202 ili 805-230.

Predsjednik Gradskog vijeća
Davorin Flego, v.r.