Accessibility icon
14.10.2016

Poziv na 7/16 sjednicu Gradskog vijeća

Temeljem odredbe čl. 28. Poslovnika Gradskog vijeća grada Rovinja-Rovigno (Službeni glasnik grada Rovinja-Rovigno br. 7/04, 8/10, 3/13, 4/15, 11/15-pročišćeni tekst i 3/16)

SAZIVAM

7/16. sjednicu Gradskog vijeća grada Rovinja-Rovigno koja će se održati u

UTORAK 25. LISTOPADA 2016. GODINE U 18,30 SATI

u velikoj sali za sastanke zgrade Doma kulture u Rovinju-Rovigno, Trg m.Tita 3, uz slijedeći

DNEVNI RED
 1. Verifikacija zapisnika sa 6/16. sjednice Gradskog vijeća,
 1. Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Rovinja-Rovigno za razdoblje siječanj–lipanj 2016. godine,
 2. Prijedlog drugih izmjena i dopuna Proračuna Grada Rovinja-Rovigno za 2016.  godinu,
 3. Prijedlog drugih izmjena i dopuna Programa rada Gradonačelnika i gradske uprave za 2016.g.,
 4. Prijedlog Prvih izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu,
 5. Prijedlog Odluke o prihvaćanju investicije TD Odvodnja Rovinj-Rovigno d.o.o.,
 6. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Sporazuma o uređenju međusobnih odnosa vezanih za gradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda UPOV ROVINJ u predjelu Cuvi u Rovinju-Rovigno između Grada Rovinja-Rovigno, Hrvatske elektroprivrede d.d. Zagreb, HEP – Operatora distribucijskog sustava d.o.o., Elektroistra Pula i Odvodnje Rovinj-Rovigno d.o.o. Rovinj,
 7. Prijedlog Prvih izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Rovinju-Rovigno za 2016. godinu,
 8. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja kojem se povjerava obavljanje komunalne djelatnosti izvanrednog (investicijskog) održavanja nerazvrstane ceste u dijelu sanacije asfaltnih površina i obnove konstrukcije dijela Rovinjske ulice u Rovinjskom Selu,
 9. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalne djelatnosti izvanrednog (investicijskog) održavanja javne rasvjete u Rovinjskom Selu,
 10. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja kojem se povjerava obavljanje komunalne djelatnosti izvanrednog (investicijskog) održavanja dijela ulice Centener u Rovinju-Rovigno
 11. Prijedlog Odluke o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Grada Rovinja-Rovigno,
 12. Promet imovine,
 13. Informacija iz Općinskog državnog odvjetništva Pula-Pola.

 

Molimo vijećnike da prisustvuju sazvanoj sjednici. Eventualnu spriječenost javiti na tel. 805-202 ili 805-230.

Predsjednik
Gradskog vijeća
Davorin Flego, v.r.