Accessibility icon
04.07.2017

Poziv na 2/17. sjednicu Gradskog vijeća grada Rovinja-Rovigno

Temeljem odredbe čl. 28. Poslovnika Gradskog vijeća grada Rovinja-Rovigno (Službeni glasnik grada Rovinja-Rovigno br. 7/04, 8/10, 3/13, 4/15, 11/15-pročišćeni tekst i 3/16)

SAZIVAM

2/17. sjednicu Gradskog vijeća grada Rovinja-Rovigno koja će se održati u

UTORAK 11. SRPNJA 2017. GODINE U 09,00 SATI

u velikoj sali za sastanke zgrade Doma kulture u Rovinju-Rovigno, Trg m.Tita 3, uz slijedeći

DNEVNI RED

  1. Prijedlog rješenja o imenovanju članova radnih tijela Gradskog vijeća grada Rovinja-Rovigno za mandatno razdoblje 2017.- 2021.

Molimo vijećnike da prisustvuju sazvanoj sjednici. Eventualnu spriječenost javiti na tel. 805-202 ili 805-230.

Predsjednik
Gradskog vijeća
Valerio Drandić, v.r.