Accessibility icon
22.11.2018

Potpisana dva nova Ugovora o osnivanju prava građenja te davanja u zakup nekretnina na području poduzetničke zone „Gripole-Spiné“

U četvrtak, 22. studenoga 2018. godine u prostorijama grada potpisana su dva nova Ugovora o osnivanju prava građenja te davanja u zakup nekretnina na području poduzetničke zone „Gripole-Spiné“.

Na potpisivanju su uz gradonačelnika dr.sc. Marka Paliagu dipl.oec. nazočili Zoran i Aleks Baričević vlasnici zajedničkog obrta za proizvodnju i uslugu “VLADO” te Glišo Rašković član uprave tvrtke GEOS d.o.o.

Ugovori su potpisani na temelju još jednog Javni natječaj za osnivanje prava građenja te davanja u zakup nekretnina u vlasništvu grada na području Poduzetničke zone Gripole-Spiné koji je Grad Rovinj-Rovigno objavio 29. rujna 2018. godine.

Sa tvrtkom GEOS d.o.o. potpisan je Ugovor o zakupu nekretnine na rok od 25 godina radi izgradnje servisne radionice za servisiranje uređaja i strojeva za tretman i korištenje vodnog resursa te trgovina uređajima za crpljenje, tretman i korištenje vodnog resursa, sve sukladno poslovnom planu, predanom u sklopu ponude na natječaju.

Sa zajedničkim obrtom za proizvodnju u uslugu VLADO potpisan je Ugovor o pravu građenja na nekretnini na rok od 50 godina radi izgradnje poslovnog objekta za proizvodnju i prodaju namještaja i građevne stolarije, projektiranje i dizajn namještaja, sve sukladno poslovnom planu, predanom u sklopu ponude na natječaju.

Podsjećamo da su 22. ožujka 2018. godine potpisani Ugovori o zakupu na temelju provedenog Javnog natječaja od 5. prosinca 2017. godine sa slijedećim zakupcima:

  1. Zaštita inženjering konzalting d.o.o. Rovinj
  2. Meho gradnja d.o.o. Rovinj
  3. Miramare d.o.o. Rovinj
  4. Tim-Wats d.o.o. Rovinj
  5. Uslužni obrt Adistra
  6. Lera-Rovinj d.o.o. Rovinj

Grad će i u narednom razdoblju objavljivati Javne natječaje za poduzetničku zonu „Gripole-Spiné“.

Moguće djelatnosti unutar zone su:

  • proizvodne djelatnosti bez negativnog utjecaja na okoliš,
  • uslužne djelatnosti kao što su poslovni, upravni, uredski, trgovački i uslužni sadržaji, skladišni prostori, usluga održavanja i čuvanja plovila i sl.,
  • trgovačka djelatnost osim trgovačkih centara,
  • servisna djelatnost.

Najmanje 20% površine čestice mora biti hortikulturno uređeno (ozelenjeno).

Pravo građenja osniva se na najduži rok od 50 godina radi izgradnje poslovnih objekata za vlastite potrebe poduzetnika.

Zakup se osniva na najduži rok od 25 godina radi izgradnje skladišnih prostora i postavljanja montažnih objekata za vlastite potrebe poduzetnika.

Pod pojmom vlastite potrebe poduzetnika podrazumijeva se da se građevinski objekt ne gradi za tržište u smislu daljnje prodaje poslovnih prostora drugim poduzetnicima.

Godišnja naknada za pravo građenja, odnosno godišnja zakupnina uplaćivat će se jednom godišnje po ispostavljenom računu u korist Grada Rovinj-Rovigno, ista ovisi o ponuđenoj cijeni na javnom natječaju odnosno kreće se od 12.000,00 do 46.000,00 kuna godišnje.

Fotogalerija