Accessibility icon
21.02.2018

Potpisan Sporazum o uvođenju građanskog odgoja

Uvođenje građanskog odgoja projekt je Županije Istarske i gradova osnivača osnovnih škola kojim bi se uveo Građanski odgoj kao izvannastavna aktivnost učenicima 5. i 6. razreda osnovnih škola.

U prvoj godini provedbe, odnosno školskoj godini 2018/2019 provela bi se pilot faza projekta u koju će se sa područja Grada Rovinja uključiti osnovna škola Vladimir Nazor.

Grad Rovinj osigurat će sredstva potrebna za provedbu projekta.

Nakon završetka pilot faze provest će se evaluacija projekta i ocijeniti interes djece, te ako rezultati budu zadovoljavajući krenut će se u implementaciju projekta i u ostale škole sa područja grada Rovinja.

Grad Rijeka kao partner ustupiti će materijal priručnika „Učenik građanin“ namijenjenog učenicima petih i šestih razreda osnovne škole, pripadajućih mapa te popratnih Smjernica za provođenje priručnika namijenjenih učiteljima provoditeljima bez naknade.

Fotogalerija