Accessibility icon
18.02.2019

Potpisan novi Ugovor o osnivanju prava građenja na području poduzetničke zone „Gripole-Spiné“

U ponedjeljak, 18. veljače 2019. godine u prostorijama grada potpisan je novi Ugovor o osnivanju prava građenja na području poduzetničke zone „Gripole-Spiné“.

Na potpisivanju je uz gradonačelnika dr.sc. Marka Paliagu dipl.oec. nazočio Dino Bogešić direktor tvrtke ISTRAFRESH d.o.o. iz Rovinja.

Ugovori su potpisani na temelju još jednog Javni natječaj za osnivanje prava građenja te davanja u zakup nekretnina u vlasništvu grada na području Poduzetničke zone Gripole-Spiné koji je Grad Rovinj-Rovigno objavio 12. prosinca 2019. godine.

Sa tvrtkom ISTRAFRESH d.o.o. potpisan je Ugovor o osnivanju prava građenja od 50 godina radi izgradnje skladišta, veleprodaju i maloprodaju smrznutih prehrambenih proizvoda, sve sukladno poslovnom planu, predanom u sklopu ponude na natječaju.

Podsjećamo da je tijekom 2018. godine potpisano osam Ugovora za osnivanje prava građenja te davanje u zakup nekretnina u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno na području Poduzetničke zone „Gripole-Spinè“, na temelju provedenih Javnih natječaja.

Grad će i u narednom razdoblju objavljivati Javne natječaje za poduzetničku zonu „Gripole-Spiné“.

Moguće djelatnosti unutar zone su:

  • proizvodne djelatnosti bez negativnog utjecaja na okoliš,
  • uslužne djelatnosti kao što su poslovni, upravni, uredski, trgovački i uslužni sadržaji, skladišni prostori, usluga održavanja i čuvanja plovila i sl.,
  • trgovačka djelatnost osim trgovačkih centara,
  • servisna djelatnost.

Najmanje 20% površine čestice mora biti hortikulturno uređeno (ozelenjeno).

Pravo građenja osniva se na najduži rok od 50 godina radi izgradnje poslovnih objekata za vlastite potrebe poduzetnika.

Zakup se osniva na najduži rok od 25 godina radi izgradnje skladišnih prostora i postavljanja montažnih objekata za vlastite potrebe poduzetnika.

Pod pojmom vlastite potrebe poduzetnika podrazumijeva se da se građevinski objekt ne gradi za tržište u smislu daljnje prodaje poslovnih prostora drugim poduzetnicima.

Godišnja naknada za pravo građenja, odnosno godišnja zakupnina uplaćivat će se jednom godišnje po ispostavljenom računu u korist Grada Rovinj-Rovigno, ista ovisi o ponuđenoj cijeni na javnom natječaju odnosno kreće se od 12.000,00 do 46.000,00 kuna godišnje.