Accessibility icon
26.07.2019

Potpisan novi Ugovor o osnivanju prava građenja na području poduzetničke zone „Gripole-Spiné“

U petak, 26. srpnja 2019. godine u prostorijama grada potpisan je novi Ugovor o osnivanju prava građenja na području poduzetničke zone „Gripole-Spiné“.

Na potpisivanju je uz gradonačelnika dr.sc. Marka Paliagu dipl.oec. nazočio Goran Ivanišević direktor tvrtke EX NOVO d.o.o. iz Rovinja.

Ugovor je potpisan na temelju još jednog Javni natječaj za osnivanje prava građenja te davanja u zakup nekretnina u vlasništvu grada na području Poduzetničke zone Gripole-Spiné koji je Grad Rovinj-Rovigno objavio 21. svibnja 2019. godine.

Sa tvrtkom EX NOVO d.o.o. potpisan je Ugovor o osnivanju prava građenja od 50 godina radi izgradnje poslovnog objekta za obavljanje poslova prijevoza putnika i tereta, turističke agencije te servisnog centra za održavanje voznog parka, sve sukladno poslovnom planu, predanom u sklopu ponude na natječaju.

Podsjećamo da je tijekom 2018. godine potpisano osam Ugovora za osnivanje prava građenja te davanje u zakup nekretnina u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno na području Poduzetničke zone „Gripole-Spinè“, na temelju provedenih Javnih natječaja.

U 2019. godini je Ugovor sa tvrtkom EX NOVO d.o.o. drugi Ugovor koji je potpisan te je do sada sklopljeno ukupno deset ugovora za poduzetničku zonu „Gripole-Spiné“.

Grad će i u narednom razdoblju objavljivati Javne natječaje za poduzetničku zonu „Gripole-Spiné“.

Moguće djelatnosti unutar zone su:

  • proizvodne djelatnosti bez negativnog utjecaja na okoliš,
  • uslužne djelatnosti kao što su poslovni, upravni, uredski, trgovački i uslužni sadržaji, skladišni prostori, usluga održavanja i čuvanja plovila i sl.,
  • trgovačka djelatnost osim trgovačkih centara,
  • servisna djelatnost.

Najmanje 20% površine čestice mora biti hortikulturno uređeno (ozelenjeno).

Pravo građenja osniva se na najduži rok od 50 godina radi izgradnje poslovnih objekata za vlastite potrebe poduzetnika.

Zakup se osniva na najduži rok od 25 godina radi izgradnje skladišnih prostora i postavljanja montažnih objekata za vlastite potrebe poduzetnika.

Pod pojmom vlastite potrebe poduzetnika podrazumijeva se da se građevinski objekt ne gradi za tržište u smislu daljnje prodaje poslovnih prostora drugim poduzetnicima.

Godišnja naknada za pravo građenja, odnosno godišnja zakupnina uplaćivat će se jednom godišnje po ispostavljenom računu u korist Grada Rovinj-Rovigno, ista ovisi o ponuđenoj cijeni na javnom natječaju odnosno kreće se od 12.000,00 do 46.000,00 kuna godišnje.