Accessibility icon
29.08.2018

Poskupljenje cijena odvoza komunalnog otpada u Rovinju – Otpad ne proizvode kvadrati već osobe

Odvoz komunalnog otpada u Rovinju – koje su novosti

Odvoz komunalnog otpada u Rovinju i na području čitave Istarske županije je od 1. srpnja ove godine poskupio, a u nekim je kućanstvima to poskupljenje značajno. Poskupljenje po pojedinom kućanstvu ovisi o broju osoba koje su prijavljene i biti će konačno tek kada se brojevi osoba usklade sa stvarnim stanjem, odnosno kada se prikupe sve ispunjene Izjave. Odvoz komunalnog otpada u Rovinju nije poskupio proizvoljno, odnosno voljom Komunalnog servisa d.o.o., već je poskupio zbog zakonskih obveza EU i RH odnosno činjenice što se tako prikupljeni otpad više ne odlaže na sanitarnu deponiju Lokva Vidotto u Rovinju, nego se ono predaje na ŽCGO Kaštijun u Pulu gdje se daljnje obrađuje i zbrinjava i to po najvišim svjetskim standardima i tehnologijama. Važno je napomenuti i činjenicu da je sukladno novim propisima zabranjen obračun otpada po m2 stana te se zbog toga primjenjuje po broju osoba u kućanstvu.

Kako objasniti poskupljenje za neka kućanstva kojima su računi od dosadašnjih 30-tak kuna mjesečno porasli na 61,72 kuna ili na 91,59 kuna mjesečno, što u stvarnosti predstavlja poskupljenje od 200% ili čak 300%

Korisnici koji žive u nekretninama površine od 30-60 m2 plaćali su u prosjeku oko 30-tak kuna mjesečno račune, dok su ostali korisnici koji žive u većim nekretninama plaćali znatno skuplje račune, pa čak i do 80-tak kuna mjesečno, odnosno izračun je bio na bazi kvadrature stambenog prostora što današnja zakonska regulativa više ne dozvoljava. Današnji zakon nalaže da svaki pojedinac jednako mora snositi troškove zbrinjavanja otpada, tj. da otpad ne proizvode metri kvadratni površine stana već ljudi. Stoga se današnji obračun  prikupljanja i zbrinjavanja otpada temelji na volumenu učinjenog otpada svakog pojedinca, a baza za obračun je postao volumen spremnika koji se kućanstvima dodjeljuje na bazi broja osoba u kućanstvu. Cijene su značajno porasle i zbog troškova zbrinjavanja i predaje prikupljenog otpada na ŽCGO Kaštijun u Pulu. U cijenu komunalnog servisa obračunati su svi troškovi poslovanja i ravnomjerno raspoređeni po kućanstvima ovisno o broju korisnika odnosno osoba koje proizvode svakodnevno otpad. Sada svi građani grada Rovinja plaćaju jednaku cijenu i isto su opterećeni ne po stambenoj površini već po načelu – onečišćivač plaća.

Mnogo je upita da je dvočlanim kućanstvima, pogotovo umirovljenicima, prevelik spremnik od 120 litara

Prema podacima o korisnicima sa kojima je dosad raspolagao Komunalni servis u svojim evidencijama u Rovinju je 90% korisnika bilo prijavljeno da živi u dvočlanoj obitelji, dok tročlanih ili četveročlanih obitelji gotovo da nije ni postojalo, te su na temelju takvih podataka isti i zaduženi za 120 litarski spremnik. No, već nakon prvih obrada određenog broja pristiglih Izjava o načinu korištenja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada od strane korisnika, uvidjelo se da su podaci bili netočni, tj. sada su nam korisnici ipak prijavili pošteno i stvarno stanje broja osoba u kućanstvu, te je iz tog razloga odmah otvorena mogućnost da se takvim dvočlanim kućanstvima dozvoli korištenje manjeg spremnika od 80 litara i istima će se računi automatizmom i ispraviti u njihovu korist. U budućnosti, nakon što sustav u potpunosti zaživi, sagledat će se i mogućnost uvođenja i ostalih, manjih spremnika.

Greške na prvim računima i neusklađenost istih sa podacima iz Izjave

Izjave o načinu korištenja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada poslane su na kućne adrese već 20. lipnja ove godine i to putem Hrvatske pošte, koja je jedina u RH ovlaštena za slanje pošiljaka sa povratnicom. Zbog manjka zaposlenika u HP do današnjeg dana još uvijek sve Izjave nisu uručene korisnicima ili su uručene sa velikim zakašnjenjem. Na kraju mjeseca srpnja zaključeni su i tiskani računi za prikupljeni otpad za mjesec srpanj i podaci se u određenim slučajevima razlikuju od kasnije dostavljenih podataka iz Izjave. Svim našim korisnicima kod kojih je došlo do pogreške računi će biti ispravljeni. Komunalni servis i njegovi djelatnici na raspolaganju su svim korisnicima i učiniti će sve da se pogreške i isprave, a pogreške su u ovako velikom poslu usklađenja podataka na žalost i neizbježne.

U tu svrhu je Komunalni servis d.o.o. svim korisnicima uputio i svakodnevno upućuje riječi isprike.

Što sa cijenama odvoza komunalnog otpada u budućnosti

ŽCGO Kaštijun i Komunalni servis spadaju u poduzeća iz komunalne djelatnosti – oni su stvoreni da građanima, svojim korisnicima, pruže najbolju uslugu po najpovoljnijoj cijeni i nisu zamišljeni da stvaraju veliku i značajnu dobit. Sukladno tome na kraju svake poslovne godine analizirati će se rezultati poslovanja i cijene rada, te će ukoliko za to bude prostora doći do revizije cijena prikupljanja i odvoza otpada i uvođenja nekih novih, za građane povoljnijih uvjeta pružanja usluge prikupljanja i odvoza otpada.

Važno je napomenuti da se prikupljanju i odvozu svih vrsta otpada minimalno 3 x tjedno odnosno (papir, reciklaža i miješani otpad)  u ljetnim mjesecima dodaje još jedan odvoz besplatno pa to čini 4 x tjedno te 2 x mjesečno odvoz stakla iz kućanstva. U povijesnoj jezgri odvoz se vrši svakodnevno a u ljetnim mjesecima usluga se vrši 24 sata dnevno svakoga dana.

 

Još jednom od naših građana i korisnika, tražimo ispriku i razumijevanje za nastalu situaciju, a pogotovo korisnike kod kojih je stvarno nastala pogreška zbog spleta i niza već navedenih nezgodnih okolnosti.

 

Vaš Komunalni servis d.o.o.