Accessibility icon
04.09.2023

Podjela repelenata za odbijanje divljači

Grad Rovinj-Rovigno izvršiti će podjelu kemijskih sredstava (repelenata) za odbijanje divljači (divlje svinje) sa površina koje se nalaze unutar provedbe Programa zaštite divljači.

Građani repelente mogu zatražiti pozivom na broj telefona 805-266 ili putem elektroničke pošte na adresu dragan.poropat@rovinj-rovigno.hr. Repelenti se mogu koristiti na svim kulturama, a poglavito u vinogradima radi sprječavanja štete od divljači prije berbe grožđa.