Accessibility icon
10.09.2018

Početak radova i nastavak planiranih investicija

Grad Rovinj-Rovigno nastavlja s kontinuiranim ulaganjem te održavanjem velikih investicijskih radova čiji se početak, odnosno nastavak planira ove jeseni:

Izvođenje radova izgradnje oborinske kanalizacije Borik-Bolničko naselje (ulica L. Monti)

Do sada je izvedena prva etapa u dužini od 180 metara a do 16. studenoga 2018. godine planiraju se okončati ugovoreni radovi, odnosno 60 metara nove oborinske odvodnje. Radove izvodi tvrtka RIKO d.o.o. iz Ljubljane. Ukupni iznos radova je: 498.422,73 kuna + PDV

 

Uređenje dječjeg igrališta u sklopu parka Valdibore

Početkom srpnja je uređeno novo dječje igralište u sklopu parka Valdibora. Obzirom da je ustanovljena primjedba na kvalitetu izvedene gumene podloge od izvođača je zatraženo uklanjanje svih nedostataka do razine prihvatljive estetske i funkcionalne izvedbe. Igralište je u uporabi te će Izvođač o svom trošku otkloniti dostavljene primjedbe do 30. studenoga 2018. godine.

Radovi su ugovoreni sa tvrtkom Vladimir Gortan d.d. iz Pazina.

Ukupni iznos radova je: 829.568,00 kuna + PDV

 

Parking u ulici Valpereri

U tijeku je završna faza provedbe postupka javne nabave za izgradnju parkirališta kao i prilaznog stubišta u ulici Valpereri.

Parkiralište ima ukupno 45 parkirnih mjesta od kojih su 3 prilagođena za osobe sa invaliditetom. Popločenje parkirališta izvodi se betonskim travnatim rešetkama a osnovni prilaz u asfaltu. Na parkiralištu i betonskom stubištu izvodi se javna rasvjeta a okolna zelena površina će se hortikulturno urediti.

Radovi su ugovoreni sa tvrtkom Cesta d.o.o iz Pule.

Ukupni iznos radova je 1.239.753,13 kuna + PDV

 

Gradnja vrtića u Rovinjskom Selu

U tijeku je provođenje postupka javne nabave za izgradnju zgrade područnog vrtića u Rovinjskom Selu. U postupku javne nabave podnesena je žalba na odluku o odabiru izvođača čime se okončanje postupka i ugovaranje radova prolongira ovisno o nalazu Državne komisije za kontrolu postupka javne nabave.

Vrijednost projekta: više od 9 milijuna kuna

 

Stolice partera kazališta A. Gandusio

Ugovorena je usluga dobave i montaže stolica partera kazališta Antonio Gandusio. Opremanje kazališta novim stolicama planirano je dovršiti početkom listopada 2018.

Radovi su ugovoreni sa tvrtkom Školski servis d.o.o. iz Zagreba.

Ukupni iznos radova je: 905.560,00 kuna + PDV

 

Preuređenje velike dvorane Doma kulture

Trenutno se izvode radovi preuređenja velike dvorane Doma kulture u Rovinju. Ugovorenim radovima izvodi se obnova poda, izrada spuštenog stropa i obloga, ličenja, zamjena vrata i zamjena rasvjete.

Opremanje novih stolica izvršiti će tvrtka Cossetto d.o.o. iz Poreča u iznosu od 180.774,80 kuna + PDV

Radovi su ugovoreni sa tvrtkom Botonega d.o.o. iz Pazina.

Ukupni iznos radova: 494.913,96 kuna + PDV

 

Izgradnja rotora ulica Dapiran – Istarska – Kandlerova

U tijeku je okončanje postupka javne nabave izgradnje rotora ulica Dapiran, Istarska ulica i Kandlerova ulica. U roku su pristigle dvije ponude te će se po konačnom odluke o odabiru moći će se započeti sa radovima.

Radove se planira započeti nakon turističke sezone.

 

Uređenje partera ispred crkve Sv. Eufemije

U tijeku je provođenje postupaka javne nabave uređenja partera ispred Crkve Sv. Eufemije.

Radovi su planirani započeti nakon turističke sezone.

Vrijednost najpovoljnije i jedine pristigle ponude tvrtke GP KRK je 2.080.270,72 kuna + PDV

 

Javna solarna led rasvjeta

Ugovorena je dobava i montaža  5 rasvjetnih stupova solarne led rasvjete. Radovi se planiraju okončati koncem listopada.

Radovi su ugovoreni sa tvrtkom Bura solar d.o.o. iz Pule.

Ukupni iznos radova: 68.650,00 kuna + PDV

 

Sigurnosna led rasvjeta na pješačkim prijelazima

U tijeku je provedba postupka opremanja pješačkih prijelaza sigurnosnom led rasvjetom.

Rješenje predviđa sigurnije signaliziranje pješačkih prijelaza na markantnim mjestima grada, odnosno u blizini škola: u Istarskoj ulici, Omladinskoj ulici, ulici S. Radića i V. braće Lorenzetto. U tijeku je priprema provođenja natječaja za odabir izvođača predmetnih radova.

Ukupni iznos radova: 139.000,00 kuna + PDV

 

Biciklističke trake žc 5095 Mondelacco – Valalta

Temeljem sporazuma sa Županijskom upravom za ceste sufinancirati će se investicijsko održavanje postojeće prometnice na način da se ista opremi biciklističkim trakama. Radovi su planirani započeti nakon turističke sezone.

Iznos s kojim će Grad sudjelovati u zajedničkoj investiciji je 900.000,00 kuna.