Accessibility icon
05.07.2019

Pijanistica Pavica Gvozdić koncertom otvorila “Rovinj art & more” festival

Koncertom jedne od najistaknutijih hrvatskih pijanistica, Pavice Gvozdić, ovog je četvrtka službeno započela prva sezona festivala “Rovinj art & more”.

Ovaj je pijanistički recital održan u suradnji sa Zakladom “Dr. Ing. Dino Škrapić, MBA”, te je njime Gvozdić s Rovinjcima proslavila svojih 60 godina umjetničkog djelovanja koje su obilježili mnogobrojni nastupi diljem Europe  i svijeta, a prošle je godine dobila i Porina za životno djelo, te se nalazi u Moskovskoj Enciklopediji suvremenih pijanista.

Otvorenju festivala nazočio je i gradonačelnik Grada Rovinja Marko Paliaga sa svojim suradnicima.

“Ovaj je festival u potpunoj sinergiji s gradom i projektima koji se osobito posljednjih godina u njemu osmišljavaju i provode, sve u suglasju s Master planom razvoja turizma grada Rovinja”, izjavio je gradonačelnik dodavši kako će ovaj projekt zasigurno obogatiti rovinjsko kulturno ljeto.

Festival je realiziran uz potporu Grada Rovinja, TZ grada Rovinja, Maistre i Zaklade “Dr. Ing. Dino Škrapić, MBA”.

 

 

Program festivala:

04.07.2019.   21h.

Pavica Gvozdić klavirski recital/ recital pianistico

Koncert u čast 60 godina umjetničkog rada/ concerto in onore ai 60 anni di carriera

Dvorana/ sala Adris  (u suradnji sa zakladom/ in collaborazione con la fondazione: Dr. Ing  Dino Škrapic, MBA)

14.07.2019.   21h.

Mađarić: “Richard III Grbavi” (crna komedija/ commedia nera)

HNK u Osijeku/ TPC di Osijek, igraju/ con: Petra Blašković, Vladimir Tintor

Terasa Zajednice Talijana grada Rovinja/ estivo della Comunità degli Italiani di Rovigno

18.07.2019.   21h.

Modna revija/ sfilata di moda

Etno butik “Mara”

Hotel Spirito Santo

22.07.2019.   21:00 

Svečana premijera: Strauss ml.: Šišmiš/ Il pipistrello opereta

Dirigent-maestro: Darijan Ivezić, Režija/ regia: Branka Cvitković, Dinko Bogdanić

Solisti i orkestar/solisti e orchestra: Opera b.b.

Kazalište/ teatro Gandusio

28.07.2019.   21h.

Dubravka Šeparović Mušović, mezzosoprano

Darijan Ivezić, klavir, pianoforte

Dvorana/ sala Adris

30.07.2019.   21h

Lučić: Furbačona ll (komedija/ commedia)

Režija/ regia: Jasminko Balenović

Igraju/ con: Luka Mihovilović, Lara Živolić, Rade Radolović, Valter Roša

INK Pula

Terasa Zajednice Talijana grada Rovinja/ estico della Comunità degli Italiani di Rovigno

04.08.2019.   21h.

“Iz riznice franjevačkog samostana u Rovinju- čarolija tipki/ Dall’archivio del convento dei francescani di Rovigno- la magia dei tasti”

Davor Ljubić: orgulje, harmonij, klavir/ organo, armonium, pianoforte

Franjevački samostan/ convento francescano

26.08.2019.   21h.

Radović: Ženski razgovori: kazališna predstava/ serata teatrale

Igraju/ con: Svetlana Bojković, Vesna Čipčić, Milan Caci Mihajlović

Terasa Zajednice Talijana grada Rovinja/ estivo della Comunità degli Italiani di Rovigno