Accessibility icon
03.06.2022

Otvoren je Natječaj za prijavu kandidata za prometnu jedinicu mladeži

Grad Rovinj-Rovigno poziva sve zainteresirane učenike ili studente da se prijave za upis u Prometnu jedinicu mladeži Grada Rovinja-Rovigno.

 

 1. UVJETI KOJE KANDIDATI MORAJU ISPUNJAVATI:

 

 1. Pripadnik prometne jedinice mladeži može biti učenik srednje škole koji je navršio 16 godina života ili student, primjeren u učenju, ponašanju i radu;
 2. Pripadnik prometne jedinice mladeži mora imati zdravstvenu sposobnost koju dokazuje potvrdom liječnika obiteljske/opće medinice.

 

 1. PREDNOST PRI ZAPOŠLJAVANJU IMAJU:

 

 1. Kandidati koji su već radili u Prometnoj mladeži u Gradu Rovinju-Rovigno, ukoliko su svoje poslovne obveze uredno izvršavali;
 2. Kandidati koji imaju položen vozački ispit bilo koje kategorije;
 3. Kandidati sa dobrim komunikacijskim vještinama, te poznavanjem stranih jezika.

 

U slučaju većeg broja kandidata istih uvjeta, odabir će se utvrditi na temelju testiranja.

 

III. NA ZAHTIJEVU ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA POTREBNO JE NAVESTI:

 

 1. ime i prezime,
 2. datum i mjesto rođenja,
 3. adresu stanovanja,
 4. broj mobitela i
 5. e-mail adresu.

 

 1. UZ ZAHTJEV JE POTREBNO DOSTAVITI:

 

 1. dokaz o ispunjavanju uvjeta za prijem (potvrdu učenika/studenta o upisanoj školskoj/studentskoj godini),
 2. dokaz za ostvarivanje prednosti (ukoliko oni postoje),
 3. presliku osobne iskaznice i
 4. potvrdu o zdrastvenoj sposobnosti.

 

Prijave koje nemaju potrebnu dokumentaciju neće se uzeti u razmatranje.

 

Kandidati koji zadovolje uvjete bit će pozvani na obuku prema Pravilniku o programu i načinu osposobljavanja i djelovanja te odori i oznakama prometnih jedinica mladeži i školskih prometnih jedinica (NN 148/08).

 

Molbe se dostavljaju putem e-mail adrese: elvis.prenc@rovinj-rovigno.hr, osobno ili putem pošte na adresu Grada Rovinja-Rovigno, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i izgradnju, Rovinj-Rovigno, Trg Matteotti broj 2.

 

Kontakt osoba: Elvis Prenc – voditelj Odsjeka za komunalno i prometno redarstvo.

 

Tel.: 052 805 220, 099 431 7033