Accessibility icon
17.04.2018

Osnovan Savjet za prevenciju kriminaliteta Grada Rovinja-Rovigno

U prostorima Grada Rovinja-Rovigno u utorak, 17. travnja 2018. godine osnovan je, na inicijativu Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave Istarske i Policijske postaje Rovinj – Savjet za prevenciju kriminaliteta Grada Rovinja-Rovigno.

Cilj Savjeta je provođenje prevencije svih oblika nedopuštenog ponašanja, unaprjeđenje stanja opće sigurnosti građana, javnog reda, zaštite materijalnih dobara te povećanja ukupne kvalitete života.

Savjet je sastavljen od predstavnika različitih tijela vlasti, javnih službi, građana i gospodarstva, odnosno:

 

 

 1. Marko Paliaga, gradonačelnik grada Rovinja-Rovigno koji predsjeda Savjetom za prevenciju,
 2. Branko Ivan Bestulić, načelnik Policijske postaje Rovinj-Rovigno koji predsjeda Savjetom za prevenciju kad gradonačelnik nije nazočan,
 3. Elvis Prenc, predstavnik Grada Rovinj-Rovigno
 4. Ines Krajčak, predstavnica Grada Rovinj-Rovigno
 5. Edita Sošić Blažević, predstavnica Grada Rovinj-Rovigno
 6. Predrag Mamontov, predstavnik Grada Rovinj-Rovigno
 7. Tiziana Zović Stanić, predstavnica gradskog psihološkog savjetovališta,
 8. Snežana Đorđević, predstavnica Ambulante za bolesti ovisnosti Rovinj-Rovigno,
 9. Vesna Miletić Kancelir, predstavnica Medicine rada Rovinj-Rovigno,
 10. Ingrid Sau, predstavnica ravnatelja srednjih škola na području grada Rovinja-Rovigno,
 11. Marin Mihovilović, predstavnik ravnatelja osnovnih škola na području grada Rovinja-Rovigno,
 12. Maura Čabran, predstavnica Savjeta mladih grada Rovinja–Rovigno,
 13. Gianni Rocco, predstavnik Sportske zajednice grada Rovinja – Rovigno.

Savjet će svoj rad temeljiti na činjenicama da je sigurnost pravo svakog čovjeka i bitna komponenta kvalitete života te da je kriminalitet složen problem koji ne može riješiti niti jedna društvena institucija bez pomoći cijele zajednice. Preventivne aktivnosti provodile bi se zajedničkim i koordiniranim radom svih društvenih subjekata – građana, tijela lokalne samouprave, policije, obrazovnih i zdravstvenih ustanova, crkve, državnih, županijskih, gradskih i inspekcijskih tijela, sudova, ustanova socijalne skrbi, turističkih zajednica i dr.

Analiza stanja temelj je i polazišna točka svih aktivnosti Savjeta. Članovi Savjeta, praćenjem društvenih događanja i statističkih pokazatelja, ispitivanjem stavova građana te stručnim prosudbama pojedinih društvenih subjekata, utvrđuju stvarno stanje sigurnosti, uzroke asocijalnog ponašanja te pronalaze načine i modele rješavanja uočenih problema.

Sigurnost djece i mladih od posebnog je značaja za Savjet i cjelokupnu zajednicu. Savjet provodi preventivne aktivnosti s ciljem uklanjanja negativnih utjecaja društvene sredine na razvoj djece i maloljetnika te osiguranja normalnih uvjeta za razvoj njihove ličnosti.

Primjeri tema koje će Savjet obrađivati po izvršenoj analizi:

 • uređenje okoliša i osvjetljavanje prostora oko obrazovnih ustanova
  omogućavanje povezivanja obrazovnih ustanova sa službama za mlade, kulturnim, umjetničkim i sportskim organizacijama, službama za profesionalnu orijentaciju i zapošljavanje,
 • aktivno i pravodobno sudjelovanje školskih, zdravstvenih, socijalnih i redarstvenih službi u ranom prepoznavanju i tretmanu djece s poremećajima u ponašanju,
 • rješavanje velikog izostanka djece iz škola,
 • borba protiv svih oblika ovisnosti,
 • jačanje mehanizama neformalnog nadzora,
 • edukacija školske i predškolske djece o ulozi policije s naglaskom na uspostavljanju odnosa povjerenja,
 • skraćivanje radnog vremena ugostiteljskim objektima u kojima se učestalije narušava javni red i mir,
 • poticanje suradnje između policije, državnog inspektorata, sanitarne inspekcije i komunalnog redarstva radi uspostavljanja i održavanja povoljnog stanja javnog reda i mira,
 • provođenje snažnijeg nadzora poštivanja zakonskih odredbi vezanih za zabranu usluživanja alkoholnih pića i duhanskih proizvoda maloljetnicima i osobama pod utjecajem alkohola u trgovinama i ugostiteljskim objektima,
 • pružanje psihosocijalne, pravne i materijalne pomoći žrtvama nasilja,
 • redovito održavanje i razvijanje kvalitete javnih prostora,
 • postavljanje i javno obznanjivanje postojanja video nadzora s vidljivo istaknutim video kamerama na ugroženim mjestima,
 • razvijanje osjećaja pripadnosti i odgovornosti građana za javne prostore,
 • intervencije u prostoru s ciljem smanjenja mogućnosti za izvršenje kaznenih djela imovinskog kriminaliteta te povećanja rizika otkrivanja počinitelja,
 • jačanja mehanizama formalnog i neformalnog nadzora.
Fotogalerija