Accessibility icon
09.05.2019

Odvodnja Rovinj odgovarala na pitanja građana

„Ured na gradilištu“ ponovno je bio otvoren za sve građane aglomeracije Rovinj na lokacijama u Rovinjskom Selu, Boriku i Bolničkom naselju u subotu 4. svibnja.

Predstavnici Odvodnje Rovinj-Rovigno d.o.o. na navedenim lokacijama bili su na raspolaganju građanima za sva pitanja i informacije.

Za građane su bili pripremljeni i informativni materijali koji su govorili nešto više o fazama u kojima se odvijaju radovi u Rovinjskom Selu, Boriku i Bolničkom naselju.

Oni koji još nisu ispunili Zahtjev za ključnim priključkom, zahtjev su mogli preuzeti na lokacijama „Ureda na gradilištu“ i ispuniti uz asistenciju predstavnika Odvodnje Rovinj-Rovigno d.o.o.

Kao i prošli put, i ovoga puta interes i odaziv građana bio je velik, a najviše su se tražile informacije vezane za proceduru, potrebnu dokumentaciju i cijenu kućnog priključka, točno vrijeme završetka radova u njihovoj ulici, poziciju instalacija na njihovoj parceli i slično.

U tijeku su radovi u Rovinjskom Selu, naseljima Borik i Bolničko naselje.

Plan je da se gotovo svi radovi završe do 15. lipnja 2019. godine., i prije ugovornog roka zbog nesmetanog odvijanja glavne turističke sezone.

Najintenzivniji radovi odvijaju se u Rovinjskom Selu, gdje osim ovog projekta kroz koji se gradi 13 km nove kanalizacijske mreže, izvode radovi na vodovodnoj mreži  kao  i kabelska kanalizacija – priprema za postavku optičkih kablova.

Također radovi se prema planu odvijaju i na Boriku i u Bolničkom naselju, gdje se gradi oko 6 km nove kanalizacijske mreže, a istovremeno se izvode radovi na vodovodnoj i plinovodnoj mreži, te je zbog svega navedenog na snazi i posebna prometna regulacija.

Iako radovi, iskopi, strojevi, buka i posebna regulacija prometa u ovom trenutku utječu na kvalitetu života stanovnika navedenih naselja, svi su svjesni da se radi o najvećoj infrastrukturnoj investiciji na području Rovinja koja će po svom završetku dugoročno unaprijediti kvalitetu života stanovnika aglomeracije Rovinj, njihovih gostiju i doprinijeti načelu dobrog upravljanja postojećim vodnim resursima te ispunjenju zahtjeva Europske Direktive o odvodnji i pročišćavanju komunalnih otpadnih voda.