Accessibility icon
28.05.2019

Odvodnja Rovinj d.o.o. završiti će sa svim radovima do 15. lipnja 2019. – 3 mjeseca prije ugovorenog roka

U petak, 24. svibnja 2019. godine,  održana je u Rovinju četvrta konferencija za medije Projekta prikupljanja, odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Rovinj, vezano za rezultate postignute nakon 30 mjeseci provedbe.

Na konferenciji  su  sudjelovali Marko Paliaga, gradonačelnik Grada Rovinj – Rovigno te direktori javnih poduzeća –  Ognjen Pulić, direktor Odvodnje Rovinj – Rovigno d.o.o. i Mladen Nežić, direktor Istarskog vodovoda d.o.o. Buzet.

Nakon uvodne riječi gradonačelnika grada Rovinj – Rovigno Marka Paliage u kojoj je sažeto prikazao dosada postignuto te ukazao na dobru suradnju, komunikaciju i koordinaciju pri izvođenju radova infrastrukture na području aglomeracije Rovinj četiri izvoditelja, od kojih je projekt Odvodnje Rovinj – Rovigno sufinanciran bespovratnim sredstvima Europske unije, dok su ostali projekti – projekti Istarskog vodovoda d.o.o. Buzet na izgradnji vodovodne mreže, Plinara d.o.o. Pula na izgradnji plinske mreže i priključaka te projekt Hrvatskog telekoma d.d.  na izgradnji optičke mreže  financirani vlastitim sredstvima navedenih tvrtki, suradnju koja je racionalizirala resurse i umanjila dupliciranja kopanja i zatrpavanja, detaljniji prikaz postignutih rezultata Projekta prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Rovinj dao je direktor Odvodnje Rovinj Rovigno d.o.o. Ognjen Pulić:

  • Od ukupno planiranih 25 km kanalizacijske mreže do sada je realizirano oko 23 km, odnosno 92%.
  • Ukupan broj crpnih stanica planiranih kroz projekt je 10  (6 novih + 1 vakuumska crpna stanica + rekonstrukcija 2 postojeće crpne stanice + 1 dodatna nova crpna stanica ) . Do sada je izgrađeno i rekonstruirano ukupno 8 crpnih stanica, te slijedi izrada još dvije nove crpne stanice.
  • na gradilištu Obalni kolektor dovršeni su svi radovi: izvedeno je 2.599 m sanacije kolektora bez kopanja i sanirano je 49 okana;
  • na gradilištu Kopneni kolektor isto su tako dovršeni svi radovi po osnovnom ugovoru. Izvedeno je 960 m kolektora i sanirana 24 okna od ukupno 25;
  • na gradilištu Tlačni vod Škver izvedeni su svi planirani radovi: ukupno  209 m iskopa, polaganja cijevi i zatrpavanja tlačnog voda;
  • dovršeni su radovi na rekonstrukciji crpnih stanica Kino i Škver. Slijedi vraćanje popločenja u prvobitno stanje na crpnoj stanici Škver;
  • na gradilištu Sanitarni kolektor Gripole  izvedeni su svi radovi i izgrađeno je 1.160 m sanitarnog  kolektora. Ulice su asfaltirane i okoliš je vraćen u prvobitno stanje;
  • na gradilištu spojni kolektor Rovinjsko Selo – Gripole dovršeni su svi radovi, ukupno 3.432 m;
  • na gradilištu Sanitarni kolektor Rovinjsko Selo, najvećem gradilištu projekta, izvedeno je 84% radova, od ukupno planiranih 12.826 m glavnog kolektora izvedeno je 10.740 m .  Na svim  kolektorima  izvode se   i monolitna AB reviziona okna i kućni priključci;
  • na gradilištu Vakumska kanalizacija Bolničko naselje i Borik ukupno je izvedeno  svih potrebnih 6.114 m glavnog kolektora vakuumske kanalizacije, a u tijeku su završni radovi asfaltiranja (ostalo je još za asfaltirati 5% u Bolničkom naselju i 75% u Boriku). Naselje Valsavie i vakuumska crpna stanica, asfaltirani su odnosno izvedeni 100%.

Zbog povećanog intenziteta radova na gradilištima je samo u mjesecu travnju bilo angažirano 137 osoba, uključujući inženjere gradilišta, poslovođe, voditelje radova, građevinske radnike, montere, strojare i vozače, a  od opreme  28 strojeva, 21 kamion i ostala vozila gradilišta,  5 valjaka i jedan finišer.

Do 15. lipnja svi planirani preostali radovi u naseljima Rovinjsko Selo, Borik i Bolničko naselje,  bit će završeni, tri mjeseca prije ugovorenog roka i aglomeracija Rovinj Rovigno će kroz 25 km izgrađene nove mreže dobiti  100% priključenost kućanstava na sustav javne odvodnje što će doprinijeti kvaliteti života stanovnika i kvaliteti boravka njihovih gostiju – turista.  Ukupna vrijednost radova iznosi 68,8 mil.kn.

Osim navedenog, projekt uključuje i projektiranje i izgradnju uređaja za pročišćavanja otpadnih voda kapaciteta 63.000 ES te obuku osoba koje će raditi u postrojenju, a ponovljeni natječaj javne nabave  otvoren je 4. veljače 2019.g. Dana  9. svibnja  produžen je rok za dostavu ponude  do dana  3. lipnja 2019. godine. Ukoliko ne bude izjavljenih žalbi na finalnu odluku odabira,  početak radova  očekuje se u jesen 2019. godine. Predviđeno trajanje projektiranja, ishođenja dozvola, građenja, testova prije i pri puštanju u rad  je 22 mjeseca, nakon čega slijedi 12 mjeseci edukacije djelatnika  i pokusni rad. Novim uređajem će se pročišćavati sve gradske otpadne vode, a dio pročišćene vode vraćat će se gradu kroz ponovnu uporabu za zalijevanje zelenih površina.

Uz osnovno usmjerenje na izgradnju sustava odvodnje s pročišćavanjem, istaknuo je direktor Pulić, Projekt obuhvaća i mnoge aktivnosti kojima je cilj dobra komunikacija s građanima i širom javnosti: javne skupove i prezentacije na različitim razinama, susrete i razgovore sa stanovnicima pojedinih kvartova, razgovore s učenicima osnovnih i srednjih škola i edukativne radionice, posjete gradilištu, konferencije za medije, medijske kampanje, reportaže, emisije i gostovanja u medijima predstavnika Odvodnje Rovinj-Rovigno d.o.o. Građani su krajnji korisnici projekta i imaju pravo postavljati pitanja, tražiti objašnjenja i pravovremeno, objektivno i točno biti informirani. Pokrenuta je web stranica www.odvodnjarovinj.eu koja se uredno ažurira, jednako kao i društvene mreže: Facebook i Twitter  čime je otvorena dvosmjerna komunikacija sa širom javnosti i lokalnom zajednicom. Brz pristup društvenim mrežama omogućen je s naslovnice web stranice Projekta, glavnog komunikacijskog alata projekta.

U tijeku je treći val medijske kampanja, a  koji uključuje  TV i radio oglašavanje, oglase u Glasu Istre i jumbo plakate na lokacijama Projekta.

Kontinuirano se realiziraju na lokalnim medijima reportaže i emisije kroz koje se građani informiraju o tijeku provedbe projekta.

Radove Odvodnje Rovinj Rovigno d.o.o. pratili su i prate radovi Istarskog vodovoda, o čemu je više informacija dao direktor Mladen Nežić.  Ukupno je planirano izgraditi na području aglomeracije 7 km vodovodne mreže, a što se financira vlastitim sredstvima Istarskog vodovoda,  Dosada je već izgrađeno 6,25 km, a preostali radovi će, jednako tako biti završeni do 15. lipnja 2019. Vrijednost radova je 8  milijuna kuna.  Gdje god je to moguće uskladiti, izbjegava se dvostruko kopanje, zatrpavanje i asfaltiranje čime se skraćuje period izvođenja radova i štedi javni novac.

I Hrvatski telekom d.d. uključio se u radove izgradnjom 2,5 km optičke mreže i telefona, a planirana je i izgradnja 1200 m gradskog plina, od strane Plinare d.o.o. Pula. Unutar ovih radova izgradnje plinske mreže, istaknuo je gradonačelnik Paliaga,  preostalo je još za izgraditi 3 priključka.

Sve navedeno govori da je područje aglomeracije zadnje dvije godine bilo izuzetno dinamično, ali i složeno veliko gradilište budući da su se radovi izvodili u naseljima u kojima život ne može stati, stoga je dobra komunikacija, koordinacija i suradnja navedena četiri nositelja radova: Odvodnje Rovinj Rovigno d.o.o., Istarskog vodovoda d.o.o. Buzet, Plinare d.o.o. Pula i Hrvatskog telekoma d.d., ostvarena tijekom izvođenja radova ublažila negativni utjecaj istih na kvalitetu života na području aglomeracije i umanjila trošak izbjegavanjem dupliciranja kopanja i zatrpavanja, gdje je to bilo moguće i izvedivo.

Fotogalerija