Accessibility icon
24.05.2023

Održana treća sjednica Gradskog vijeća

U velikoj sali Doma kulture danas je održana treća ovogodišnja sjednica Gradskog vijeća Grada Rovinj-Rovigno. Na dnevnom se redu našlo ukupno 27 točki, a na početku sjednice otvoren je prostor za vijećnička pitanja.

Vijećnike su ponajviše zanimala rješenja i investicije u prometu i infrastrukturi te je tako vijećnik Petar Radetić upitao koji su razlozi što još nije započela realizacija rotora Istarska ulica – Vijenac braće Lorenzetto, a zainteresirao se i za obližnje zatvoreno parkiralište kojem je izgradnjom nove zgrade na susjednoj parceli uvelike smanjen kapacitet stacionarnog prometa, te se uslijed toga pred gradskim vijećnicima na sjednici našao Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa na užem području Grada Rovinja – Rovigno.

Gradonačelnik Marko Paliaga odgovorio je kako je rotor Istarska-Vijenac braće Lorenzetto u procesu izrade lokacijske dozvole, te da će se zasigurno odužiti proces izvlaštenja obzirom na veliki broj suvlasnika stranih prebivališta na manjoj građevinskoj čestici koja je obuhvaćena projektom. «Što se tiče zgrade koja je izgrađena na susjednoj parceli ista ima građevinsku dozvolu. Na toj lokaciji imamo na snazi i detaljni urbanistički plan, dakle dobivena je i uporabna dozvola, te gradnja nije izašla iz dozvoljenih gabarita. Samom gradnjom zgrade zemljište koje se nalazi ispred pristupa garaža nije više moguće koristiti kao parking. Iz tog smo razloga postigli dogovor s Komunalnim Servisom da se čitavo parkiralište iza autobusnog kolodvora, kapaciteta otprilike 68 parkirnih mjesta, prenamijeni da bude na usluzi stanara kojima je izdana kartica», nadodao je gradonačelnik .

Vijećnik Zoran Bešenić upitao je o mogućnosti da se asfaltira nerazvrstana cesta koja vodi do Cisterne i ornitološkog rezervata Palud koja potrebuje česte sanacije zbog oborina i oštećenja.

Gradonačelnik Marko Paliaga odgovorio je kako se sve makadamske prometnice koje su opterećene tijekom turističke sezone održavaju prema sustavu nerazvrstanih cesta, sa tamponima. «Na tim područjima nije prostornim planom predviđena izgradnja komunalne infrastrukture. Sve građevine koje su nastale legalizacijom objekata nastale su silom zakona, a ne voljom lokalne samouprave. Stoga je naš stav bio kako bi dodatno asfaltiranje i korištenje takvih prometnica dalje omogućavalo ovakvu nelegalnu gradnju i dalje nelegalno korištenje prostora». Gradonačelnik je izjavio i kako se u nekoliko navrata razgovaralo s okolnim kampovima o mogućnosti sufinanciranja obodne prometnice iz protupožarnih razloga. «Obzirom na da planiramo jedan dio asfaltnog zastora izraditi i na sjevernom djelu prema uvali Val de Catalan upravo zbog opterećenja kupača, odnosno građana i turista, mislim da bi u budućnosti mogla postojati mogućnost da se jedan dio tog prometa fazno uredi, a kako bi se prvenstveno olakšale intervencije žurnih službi, a ne zato što je netko odabrao to zemljište za stanovanje i na taj način izigrao prostorni plan».

Na dnevnom su se redu uglavnom našle točke tehničke prirode te godišnja izvješća gradskih ustanova i trgovačkih društava.

Vijećnici su glasali i o prijedlogu Odluke o obavljanju prijevoza putnika cestovnim turističkim vlakom u gradu Rovinju-Rovigno. Naime, s obzirom na dosadašnja „negativna“ iskustva sa javnim gradskim prijevozom koji se pružao autobusima i s obzirom na činjenicu da isti nije zaživio, odnosno usluga javnog prijevoza nije opravdala potrebu uvođenja, nameće se alternativa, odnosno pilot projekt alternativnog javnog prijevoza turističkim vlakićem, koji bi povezivao udaljenije parkirne platoe na periferiji i povezivao ih sa centrom grada, odnosno pješačkom zonom, tkz.“ Park and ride“.

Slijedom navedenog, Savjet za sigurnost prometa na području Grada Rovinja-Rovigno zaključio je da prijedlog uvođenja pilot projekta, odnosno turističkog vlakića u prometni sustav za vrijeme ljetnih mjeseci ide u realizaciju.