COVID-19 (Coronavirus: stanje i obavijesti) →
23.05.2019

Održana treća ovogodišnja sjednica Gradskog vijeća

U utorak 21. svibnja 2019. godine u Domu kulture u Rovinju održana je treća ovogodišnja sjednica Gradskog vijeća grada Rovinja-Rovigno.

Jedna od točaka dnevnog reda bila je Godišnje izvješće o izvršenju gradskog Proračuna za 2018. godinu koje su vijećnici usvojili.

Prihvaćeno je Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Rovinja kao i Izvješće o  izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu.

Na dnevnom su redu bila i Izvješća o radu Gradske knjižnice kao i Javne vatrogasne postrojbe.

Gradsko vijeće je dalo prethodnu suglasnost na Statute Dječjeg vrtića „Neven“, Talijanskog dječjeg vrtića „Naridola“ te Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda – Pula.

Prihvatila se Odluka o dodjeli prostora na korištenje Dječjem domu Ruža Petrović iz Pule na II katu zgrade “stare škole” u Rovinjskom Selu. U predmetnom prostoru Dječji dom Ruža Petrović obavljao bi uslugu boravka za 10 korisnika u dobi od 7-18 godine života te uslugu pomaganja roditeljima, a uređenje prostora kandidiralo bi se za sredstva iz EU fondova.

Gradsko vijeće je ujedno dalo prethodnu suglasnost na prijedloge Općih uvjeta za više komunalnih usluga koje pruža Komunalni servis d.o.o. Rovinj.

Prihvaćene su Izmjene i dopune Odluke o sportskim građevinama koja propisuje način upravljanja i korištenja sportskih građevina kao i mogućnost obavljanja komercijalnih djelatnosti u prostorima sportskih objekata koji nisu u funkciji sportskih aktivnosti. Prijelaznim i završnim odredbama Odluke uređen je način postupanja u vezi ugovora koji su na snazi, odnosno detaljnije je uređeno postupanje procjene izvršenih ulaganja u prostor te njihovo eventualno snošenje u slučaju promjene zakupnika.