Accessibility icon
31.01.2019

Održana prva ovogodišnja sjednica Gradskoga vijeća

U utorak, 29. siječnja 2019. godine u velikoj sali Doma kulture u Rovinju održana je 1. ovogodišnja sjednica Gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno.

Na dnevnom redu sjednice bio je Program rada Gradskoga vijeća za 2019. godinu, kao i izvještaj o radu za 2018. godinu. Gradonačelnik je također vijećnicima podnio izvješće o svom radu za drugo polugodište 2018. godine.

Uslijed izmjena Zakona o komunalnom gospodarstvu, bilo je potrebno donijeti novu, usklađenu Odluku o komunalnim djelatnostima kao i izmijeniti Odluku o komunalnom doprinosu. Nažalost, što se komunalnog doprinosa tiče, ovim je Zakonom ukinuta mogućnost gradova da utvrde različite iznose komunalnog doprinosa za različite vrste građevina. Prije je, naime, bilo moguće diverzificirati naknadu za obiteljske kuće (do određene kvadrature) i stambene zgrade namijenjene prodaji kao i za poslovne prostore za proizvodnju i ostale. Na taj je način grad mogao olakšati izgradnju obiteljskih kuća i podupirati izgradnju proizvodnih pogona. Novim je zakonom utvrđeno da jedina razlika koja može postojati jest ona po zonama. Gradsko je vijeće u utorak izglasalo da nova jedinstvena tarifa za 1. zonu bude 110,00 kn/m³, a za 2. zonu 90,00 kn/m³, što predstavlja nešto manje od aritmetičke sredine prethodno važećih iznosa.

Od važnijih općih akata donijeta je nova Odluka o sportskim građevinama u čije su donošenje od prvoga trenutka bili uključeni sportski klubovi i Sportska zajednica, zatim Odluka o raspolaganju pokretninama u gradskom vlasništvu te Odluka o posebnim mjerama za sprečavanje odbacivanja otpada. Zaštita okoliša i čistoća prirode su oduvijek bili od primarne važnosti gradskim vlastima, kontinuirano se radi na edukaciji građana o pravilnom postupanju s otpadom, pa i ove godine, putem projekta „Otpad odvoji pa održivo gospodari“ sufinanciranog sredstvima EU, konkretno Kohezijskog fonda.

Gradsko je Vijeće dalo suglasnost Gradonačelniku da sa Lučkom upravom potpiše Okvirni sporazum o zajedničkom ulaganju u izgradnju komunalne luke San Pelagio, čijom će se realizacijom znatno poboljšati morska komunalna infrastruktura u našem gradu i povećati broj vezova za brodice naših građana za gotovo 300.
Na ovoj su sjednici također sagledani programi rada gradskih poduzeća Komunalni Servis d.o.o., Odvodnja d.o.o. i Valbruna sport d.o.o. za 2019. godinu.