Accessibility icon
13.03.2024

Održana druga sjednica Gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno

U velikoj dvorani Doma kulture je danas održana druga ovogodišnja sjednica Gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno. Na dnevnom redu našlo se 26 točki, uključujući redovne izvještaje o radu i planove rada. Sjednicu su otvorila brojna vijećnička pitanja usmjerena uglavnom na infrastrukturne projekte i investicije.

 

Popločenje glavnog gradskog trga

Tijekom aktualnog sata, vijećnike je posebno zanimala realizacija kapitalnih građevinskih projekata, te investicije u prometnu infrastrukturu. Vijećnik Goran Subotić upitao je o napretku radova na popločenju Trga m. Tita. Gradonačelnik Marko Paliaga odgovorio je kako se radovi odvijaju u roku, te bi do kraja tjedna trebao biti riješen jedan dio infrastrukture, dok je još uvijek u tijeku postavljanje optičke mreže. Krajem mjeseca bi već trebale započeti pripreme za polaganje novog kamenog popločenja te vraćanje kamenih ploča na Trgu na mostu.

Obnova centralne zgrade DV «Neven»

Petra Radetić zainteresirao se za nedavno rušenje centralne zgrade vrtića «Neven» koje inicijalno nije bilo predviđeno u sklopu projekta obnove objekta. Gradonačelnik je pojasnio kako se kod početka radova energetske obnove utvrdilo da je postojeća zgrada bila u jako lošem konstrukcijskom stanju, kao i sam krov koji ne bi bio mogao izdržati nošenje gipsanih ploča koje služe kao protupožarna zaštita. «Kada smo dalje otvarali po pojedinim mjestima utvrdilo se da nema vertikalnih serklaža i da nije moguće pristupiti rekonstrukciji zgrade. Iz tog razloga odlučili smo provesti sanaciju temelja, te izgradnju novih zidova i cjelokupnog novoga krovišta, kako bi čitav objekt učvrstili te ga funkcionalno osposobili», nadodao je Paliaga.

Pitanja su se dotakla i mogućnosti proširenja gradskog groblja za koje je rečeno da su postupci već pokrenuti te je planirano proširenje u djelu prema turističkom kampu Porton Biondi.

 

Održavanje nerazvrstanih cesta

Potaknuti interesom velike količine građana, vijećnici Predrag Mamontov i Klaudio Poropat upitali su kada će se pristupiti radovima održavanja nerazvrstanih cesta, na što su od gradonačelnika dobili informaciju kako je ove godine zabilježeno kašnjenje u početku radova uređenja nerazvrstanih cesta iz razloga što se na prethodno raspisanom natječaju nije javio niti jedan izvođač. «U ovom smo trenutku dobili ugovaratelja koji će, nakon isteka roka ugovaranja, pristupiti izvedbi svih prometnica. Imati ćemo u vidu da se ceste koje vode prema nekim jako frekventnim plažama i mjestima odmah stave u uređenje».

Među točkama na dnevnom redu našli su se i Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izradi IV. izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Rovinja-Rovigno i Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Štanga istok, te Prijedlog Javnog poziva za isticanje kandidatura za članove Savjeta mladih.