COVID-19 (Coronavirus: stanje i obavijesti) →
27.03.2019

Održana druga ovogodišnja sjednica Gradskog vijeća

U utorak 26. ožujka 2019. godine u Domu kulture u Rovinju održana je druga ovogodišnja sjednica Gradskog vijeća grada Rovinja-Rovigno.

Jedna od točaka dnevnog reda bila je Informacija o stanju sigurnosti na području Policijske postaje Rovinj-Rovigno u 2018. godini. Temeljem navedenih pokazatelja zaključili se da je stanje sigurnosti na području grada u 2018. godini bilo zadovoljavajuće u segmentu rada policije, dok nisu evidentirani događaji koji bi bitno utjecali na sigurnost ljudi i imovine.

Obrazložila se analiza stanja sustava civilne zaštite na području grada za 2018. i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite za 2019. godinu.

Donesen je Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda na području grada za 2019. godinu te Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Rovinja – Rovigno.

Davatelj javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Rovinja-Rovigno, Općine Bale-Valle, Općine Žminj i Općine Kanfanar prilikom provođenja Odluke i Cjenika javne usluge u praksi, donio je određene Odluke o prilagodbi načina obračuna cijena javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada.

Navedenim odlukama utvrđeno je da se za kućanstva sa 1 članom automatizmom obračunava popust u visini od 25% na iznos cijene javne usluge, odnosno da se takva kućanstva zadužuju spremnikom volumena 60 litara te da se za kategoriju gospodarski subjekti – sezonskog karaktera za vrijeme privremene obustave djelatnosti minimalni obračunski volumen od 120 litara mijenja u 80 litara.

Usvojeno je i Izvješće o radu davatelja usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada za 2018. godinu.

Gradsko vijeće je dalo prethodnu suglasnost na Statute OŠ J. Dobrile, TOŠ B. Benussi i OŠ V. Nazor te je odobrilo Izvješća o radu za 2018. godinu gradskog Muzeja te Pučkog otvorenog učilišta.

Prihvaćena je Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o prestanku rada Područne škole Mondelako. U područnoj školi Mondelako nastava se ne odvija od 1. rujna 2012. godine. Prostor je od strane Osnivača, Grada Rovinja-Rovigno kao vlasnika nekretnine ustupljen na korištenje Dječjem vrtiću Neven Rovinj-Rovigno – Giardino d’infanzia Neven Rovinj-Rovigno te je ta promjena ujedno izvršena i u katastarskom planu i u zemljišnim knjigama.

Usvojeno je Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Rovinja-Rovigno za 2018. te ujedno i Program rada Savjeta mladih za 2019. godinu.

Prihvaćeno je Rješenje o imenovanju ravnateljice Pučkog otvorenog učilišta Grada Rovinja-Rovigno – Università popolare aperta della Città di Rovinj-Rovigno za predstojeće četverogodišnje razdoblje.

Fotogalerija