Accessibility icon
24.10.2018

Održana 8. sjednica Gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno

Na jučerašnjoj 8. po redu sjednici Gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno, održanoj u Multimedijalnom centru, u Rovinju, prihvaćen je Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Rovinja-Rovigno za razdoblje siječanj-lipanj 2018. godine.

Na dnevnom redu današnje sjednice bilo je i Godišnje izvješće uprave o poslovanju društva Odvodnja Rovinj-Rovigno d.o.o. kao i društva Komunalni servis d.o.o. Rovinj za 2017. godinu.

Prihvaćena je Izmjena Odluke o zakupu poslovnog prostora radi stvaranja uvjeta za povećanje zaposlenosti te cjelogodišnjeg poslovanja. Između ostalog, vrši se izmjena djelatnosti koje ukoliko se obavljaju u poslovnom prostoru najmanje deset mjeseci u kalendarskoj godini stječe se pravo na smanjenje zakupnine od 15% pod uvjetima propisanim Odlukom. Usvojenim izmjenama sljedeće djelatnosti stječu predmetno pravo: filigranska i zlatarska, ugostiteljska, turističke agencije, trgovine brandiranim proizvodima i trgovine ostalim proizvodima osim prehrambenih ili pretežito prehrambenih proizvoda.

Usvojila se Procjena rizika od velikih nesreća za Grad Rovinj-Rovigno. Smjernice za izradu procjene rizika od velikih nesreća donosi župan uz suglasnost Državne uprave za zaštitu i spašavanje. Temeljem izrađenih Smjernica, a u skladu sa navedenim Zakonom i Pravilnikom, Gradsko vijeće, na prijedlog gradonačelnika donosi Procjenu rizika od velikih nesreća za svoje područje.

Prihvaćeni su i prijedlozi razrješenja i imenovanja u radnim tijelima Gradskog vijeća. Anamarija Golubić iz stranke Živi zid podnijela je zahtjev za razrješenje dužnosti članice Odbora za proračun, financije i gradsku imovinu te je Živi zid umjesto nje predložio Sanjina Filipića. Zamjenica predsjednika Ambretta Medelin podnijela je ostavku na dužnost u Komisiji za pitanja i zaštitu prava autohtone talijanske nacionalne zajednice te je na njeno mjesto predložena Nives Giuricin. Riccardo Bosazzi sa liste SDP-a, stavio je svoj vijećnički mandat u mirovanje, pa je na njegovo mjesto stranka predložila Gorana Subotića. Sukladno tome isto je učinjeno i sa njegovim članstvom u Odboru za obrazovanje, predškolstvo, školstvo i kulturu.

Donijeta je Odluka o davanju suglasnosti za potpisivanje Ugovora o sufinanciranju program izvanrednog održavanja dijela županijske ceste ŽC 5095 Rovinj-Valalta biciklističke trake. Radovi investicijskog održavanja izvode se na dionici od ulaza u kamp Valalta do raskrižja za kamp Val Saline. Biciklističke trake izvesti će se na način da će se postojeća prometnica obostrano proširiti za 1 metar. Dužina zahvata iznosi 880 metara.

Usvojen je prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja kojem se povjerava obavljanje komunalne djelatnosti izvanrednog održavanja nerazvrstanih cesta u dijelu sanacije opasnih mjesta na kojima će se ugraditi svjetlosni LED markeri na pješačkim prijelazima u Rovinju-Rovigno. Prema Programu rada Gradonačelnika i gradske uprave za 2018. godine predviđeno je izvođenje radova izvanrednog održavanja nerazvrstanih cesta u dijelu sanacije opasnih mjesta kojim će se ugraditi svjetlosni LED markeri na pješačkim prijelazima u Rovinju-Rovigno. Trenutno su svi pješački prijelazi obilježeni na način da je pješački prijelaz bijele boje iscrtan na podlozi od crvene boje radi bolje uočljivosti. Nova investicija predlaže ugradnju LED markera koji podižu sigurnost pješaka na pješačkim prijelazima.

U cilju izgradnje sportsko-lječilišnog gradskog bazena u sklopu bolnice dr. Martin Horvat, Grad Rovinj-Rovigno je s Istarskom županijom kao osnivačem prava građenja zaključio Ugovor o osnivanju prava građenja. Vijećnici su na današnjoj sjednici usvojili prijedlog Odluke o prijenosu prava građenja na k.č. 10238 k.o. Rovinj u korist trgovačkog društva Valbruna sport d.o.o., koji će biti nositelj investicije, radi izgradnje istoga.

Fotogalerija