Accessibility icon
28.07.2020

Održana 7/20. sjednica Gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno

U velikoj dvorani Doma kulture ovog je utorka održana 7/20. sjednica Gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno, uz prisutnost 16 vijećnika.

Prije samog početka aktualnog sata gradonačelnik Grada Rovinja-Rovigno, Marko Paliaga, iznio je trenutno stanje gradskog proračuna. Isti je smanjen za 48 milijuna kuna, pa tako sada iznosi nešto više od 181 milijun kuna. Smanjeno je financiranje kulturnih manifestacija, političkih stranaka, rad uprave i Gradskog vijeća, kao i udruga, osim Društva osoba s invaliditetom. Došlo je do preraspodjele u izgradi komunalne strukture, dok je za socijalno ugrožene povećana nabavka potrepština u iznosu od 50 tisuća kuna.

Za riječ se među vijećnicima prvi javio Marčelo Mohorović koji je tražio informacije vezane uz antenu A1 teleoperatera postavljenu na krovu zgrade rovinjske policije koja, unatoč brojnim apelima, još uvijek nije uklonjena, već je samo prekrivena.

Odgovor je dobio od rovinjskog gradonačelnika koji navodi kako nije izdana nikakva suglasnost Grada, te da se navedeno radi mimo prostornog plana. Također, napomenuo je kako je zadnji dopis poslan 17. srpnja, u kojemu upozorava MUP i A1 o svom neslaganju.

Vijećnik Emil Nimčević napomenuo je kako više treba biti poduzeto po pitanju sigurnosti nautičkog dijela obale, te kako je potreban veći broj intervencija, na što mu gradonačelnik odgovara kako pomorska policija nije nadležna za intervencije u slučaju prekoračenja brzine, vožnje u blizini obale i slično, već je za to zadužena Lučka kapetanija.

Nažalost, zbog uskraćenih sredstava, djelatnici Lučke kapetanije nisu svakodnevno prisutni, a brod kapetanije zadužen za Rovinj dolazi iz Pule.

“Uputit ćemo ponovni apel ministarstvu da se Istri omogući drugačije funkcioniranje Lučke kapetanije”, zaključio je Paliaga.

Vijećnik Goran Subotić požalio se na kažnjavanje policije u pješačkoj zoni Grada. Naime, navodi kako je nekolicina građana predala zahtjeve za produženje dozvole za vožnju motocikla u navedenom području, te su, čekajući rješenje, dobili kaznu.

“Postoji online prijava za koju ne treba dokumentacija i odmah ste u sustavu. Podsjećam kako sama predaja zahtjeva ne predstavlja službeni list za korištenjem motocikla u pješačkoj zoni starogradske jezgre. Osim toga, zahtjev nije nikome odbijen i većina je dozvola produženo. Uvijek je moguće da se potkrada greška, a u tom ćemo slučaju istu ispraviti”, odgovorio je gradonačelnik Paliaga.

Subotić je također postavio pitanje o gradskome bazenu, točnije kada će isti biti otvoren za rekreativce, na što gradonačelnik odgovara kako je svaka aktivnost u gradu svedena na minimum kako bismo sezonu “izgurali” sa što manje potencijalnih žarišta. Upravo stoga bazen se neće otvarati dokraja turističke sezone.

Vijećnica Eda Kalčić izrazila je nezadovoljstvo gradskim prometovanjem izvan starogradske jezgre, a kao primjer navodi parkirane automobile na nogostupima sve do obližnjih raskrižja, prisvajanje zelenih površina i ostalo.

“Grad Rovinj-Rovigno je auto-destinacija, što znači da s trenutnih 23 tisuće gostiju dolazi i otprilike 10 tisuća vozila, a dodajmo još i oko 10 tisuća domaćih. Ovakvo, privremeno parkiranje, nije moguće kratkoročno riješiti. Ipak, imamo u planu uvođenje jednosmjernog prometa u ulicama poput Mažuranićeve,Valpereri, Centener i drugima kako bi se dozvolilo mirovanje prometa jednim trakom”, odgovorio je Paliaga.

Gradonačelnik je zatim iznio izvješće o radu Gradonačelnika i gradske uprave za prvo polugodište 2020. godine, razdoblje koje je pretežito bilo podređeno praćenju i provođenju mjera Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske i Stožera civilne zaštite Istarske županije radi suzbijanja pandemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2.

Na sjednici je također usvojen prijedlog Odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja šireg područja Gimnazije u Rovinju-Rovigno. Osnovni je razlog ostvarenje preduvjeta za rekonstrukciju raskrižja ulica Vijenac Braće Lorenzetto i Istarske ulice kako bi se osigurala protočnost prometa u ovom dijelu Grada.

Prihvaćeno je izvješće o poslovanju Komunalnog servisa d.o.o. Rovinj za 2019. godinu, prema kojemu je Društvo tijekom protekle godine ostvarilo dobit u iznosu od 38.570 kn.

“U 2019. godini ukupno je planirana nabava u visini od 26.708.940 kn. Od iste je do

31.12.2019. realizirana vrijednost od 11.248.052 kn. Shodno tome, realizirano je cca 42% plana nabave, a ostatak od 58% nije realiziran djelomično zbog trajanja ugovora (dio investicija nastavljaju se i u 2020. godini), a djelomično zbog odustajanja od realizacije pojedinih predmeta nabave”, stoji u izvješću rada.

Prihvaćeno je i godišnje izvješće o poslovanju Odvodnje Rovinj-Rovigno d.o.o. Rovinj za 2019. godinu.

“U 2019. godini ukupno je bilo planirano investicija u visini od 125.227.580 kn. Veći iznosi planiranih investicija (112.338.335 kn) financira se iz sredstva EU fondova, a realizacija istih odvijala se u fazama. Od ukupno planiranih investicija ugovoreno je 7.559.653 kn investicija, a realizirano je 6.217.315 kn odnosno 82%”, stoji u izvješću rada.