Accessibility icon
05.06.2018

Održana 5. (izvanredna) sjednica Gradskog vijeća

Na današnjoj 5. po redu (izvanrednoj) sjednici Gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno, održanoj u Domu kulture, u Rovinju, prihvaćen je Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području grada Rovinja-Rovigno, koji predviđa isključivo zakup a ne prodaju istoga.

Ukupna površina poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske obuhvaćena Programom raspolaganja na području grada Rovinja-Rovigno iznosi 672,8893 ha.

Navedeni Program, stupiti će na snagu i primjenjivat će se protekom osam dana od dana ishođenja pozitivnog mišljenja Istarske županije i dobivene suglasnosti Ministarstva poljoprivrede te objave u „Službenom glasniku“ Grada Rovinja-Rovigno.

Sredstva ostvarena od zakupa i privremenog korištenja prihod su 25% državnog proračuna, 10% proračuna Istarske županije i 65% proračuna Grada Rovinja-Rovigno na čijem se području poljoprivredno zemljište nalazi.

Na dnevnom redu današnje sjednice našla se i Odluka o visini naknade za izdavanje dozvole za obavljanje autotaksi prijevoza.

Obzirom da je dana 12. svibnja 2018. stupanjem na snagu Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (NN RH br. 41/18), koji je liberalizirao taksi usluge, stavljena izvan snage gradska Odluka o autotaksi prijevozu na području Grada Rovinja-Rovigno, a koja je između ostalog propisivala naknadu za izdavanje dozvole, potrebno je bilo donijeti propisani akt.

Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna grada Rovinja-Rovigno za 2017. godinu, predviđen na današnjem dnevnom redu je, zbog opsežnog materijala prebačen za slijedeću sjednicu Gradskog vijeća.

Fotogalerija