Accessibility icon
19.07.2023

Održana 4. sjednica Gradskog vijeća

U Velikoj Sali Doma kulture je danas održana četvrta ovogodišnja sjednica Gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno, na čijem su se dnevnom redu našli uglavnom brojni izvještaji o radu i poslovanju gradskih poduzeća i ustanova, no i Prve izmjene i dopune Proračuna za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu prema kojima se prihodi i primici s uključenim prenijetim sredstvima iz prethodnih godina povećavaju za 8.195.918,50 eura, te iznose ukupno 43.613.298,50 eura.

 

Povećana sredstva za provođenje kapitalnih projekata

Najvažnije se izmjene odnose na realizaciju te na izradu projektne dokumentacije za niz kapitalnih projekata.

Tijekom 2023. planira se stoga izrada projektne dokumentacije za spomen obilježje hrvatskim braniteljima, te uređenje Trga na lokvi, zatim izrada projektne dokumentacije za prometnicu na području naselja Montepozzo, na kojem se planira izgradnja POS-ovih stanova, za koje je potrebno osigurati pristup.

Nastavlja se zatim aktivnost izrade projektne dokumentacije za potrebe energetske obnove zgrade Dječjeg vrtića Neven, a iznos za tu namjenu se povećava za 444.550,00 eura radi usklađivanja i rekonstrukcije centralne zgrade, uz izvođenje sustava zaštite od požara sukladno uvjetima MUP-a i protupožarnim propisima, te usklađenje jediničnih cijena obzirom na rast cijena radova na tržištu. Osim centralne zgrade, planira se započeti izgradnja rekonstrukcije i dogradnje područnog odjeljenja vrtića Mondelaco s dodatnih 3.055.000,00 eura nakon izrađenih troškovnika za javnu nabavu sukladno izvedbenom projektu i Ugovoru o sufinanciranju Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Za rekonstrukciju zgrade kazališta Antonija Gandusia predviđena su dodatna sredstva u iznosu od  89.500,00 eura radi usklađivanja radova rekonstrukcije kompletnog prizemlja zgrade i usklađenja cijena. Izgradnja stanova iz programa poticajne stanogradnje financirati će se iznosom od 39.562,00 eura, dok će dodatan iznos od 312.000,00 eura omogućiti proširenje predviđenog zahvata u ulici Centener-Tartini na kompletan zahvat sa uključenim parkingom, a sve uzimajući u obzir znatan nedostatak parkirnih mjesta u gradu.

 

Veća izdvajanja u odgojno-obrazovnom i socijalnom sektoru

Nije dakako zanemaren ni društveno-socijalni sektor, kao ni onaj odgojno-obrazovni, pa su tako ovim izmjenama i dopunama Proračuna za 2023. godinu povećana i sredstva za opće javne potrebe u školstvu za 459.540,74 eura te sredstva predviđena za osiguravanje pomoćnika učenicima s teškoćama u razvoju.

Valja napomenuti kako se uslijed poskupljenja usluga povećava i naknada razlike u cijeni prijevoza učenika srednjih škola, a uvećavaju se za 1.955,00 eura i izdaci za potpore korisnicima koji ostvaruju doplatak za pomoć i njegu ili osobnu invalidninu, te dodatnih 6.930,00 eura zbog većeg broja umirovljenika koji ostvaruju pravo na jednokratnu potporu.

 

 

Rješavanje stambenog pitanja policijskih službenika

Tijekom aktualnog sata posvećenom vijećničkim pitanjima vijećnica Tea Batel se zainteresirala o ishodu planiranog projekta izgradnje stanova za policijske službenike u Zagrebačkoj ulici te prostora u prizemlju zgrade čija je namjena bila predviđena za potrebe Društva osoba s invaliditetom. Također, upitala je i da li se iznašlo rješenje za uspostavu ultrazvučnih pregleda u rovinjskoj ispostavi Doma zdravlja, nakon žalosnog gubitka renomiranog rovinjskog radiologa.

Gradonačelnik Marko Paliaga je na prvo pitanje odgovorio kako je Grad pristupio dodjeli zemljišta za potrebe ishodovanja lokacijske dozvole, te kako se u projekt uz Grad Rovinj-Rovigno uključila i Istarska županija sufinanciranjem od 30%, no investitor, odnosno Ministarstvo unutarnjih poslova nije pokrenulo postupak izrade glavnog projekta i ishodovanja potrebne građevinske dozvole, radi čega je izgradnja stanova za policijska službenike trenutno u fazi zastoja. «Iz tog razloga tražimo nova rješenja kako bi pronašli alternativnu lokaciju za Društvo osoba s invaliditetom u koje ulažemo na godišnjoj razini što se tiče svih potreba kao što su primjerice nabava vozila i opreme, no držimo da svakako Društvo zaslužuje i nove, adekvatnije prostorije», izjavio je Paliaga.

 

Problem nedostatka stručnih kadrova

Što se tiče usluge radiologa u rovinjskom Domu zdravlja gradonačelnik je odgovorio kako se usluga u ovom trenutku pruža, no nažalost se i Dom zdravlja Rovinj-Rovigno suočava s problematikom koja je prisutna diljem Hrvatske, a to je nedostatak kadrova. «Aktivno radimo na različitim paketima i mjerama kako bi osigurali ne samo stambeno zbrinjavanje medicinkih kadrova, nego i funkcionalno djelovanje i rad Doma zdravlja», napomenuo je gradonačelnik.

A pitanja nedostatka kadrova dotaknuo se i vijećnik Petar Radetić koji je upitao da li je Grad uspio zaposliti spasioce na rovinjskim plažama. Na isto je odgovorila pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, javnu nabavu i EU fondove Martina Čekić Hek koja je podsjetila kako Grad Rovinj-Rovigno svake godine osigurava u Proračunu sredstva potrebna za rad spasilačke službe financirane putem Sporazuma s Turističkom zajednicom grada Rovinja-Rovigno. Čekić Hek je naglasila kako je unazad par bilo primjetno težak pronalazak licenciranih spasioca, te se stoga angažirao Spasilački servis iz Pule. «Međutim, ove godine Spasilački servis nije bio u mogućnosti osigurati potreban broj licenciranih spasioca, budući da isti dolaze uglavnom iz zemalja istočne Europe od kojih se počevši od ove godine u Hrvatskoj traži nostrifikacija licence. Upravo je zbog toga Grad Rovinj-Rovigno raspisao natječaj za čuvare plaže, no unatoč učestalim obavijestima interes je pokazalo samo dvoje kandidata koja se u konačnici nisu pojavila na razgovor za posao», objasnila je pročelnica Čekić Hek, te najavila kako je namjera od slijedeće godine pokušati animirati mlade unutar sportskih klubova da steknu potrebnu licencu, što trenutno predstavlja jedino moguće rješenje za problem nedostatka spasioca na području grada.