Accessibility icon
14.12.2018

Održana 10. sjednica Gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno

U utorak, 11. prosinca 2018. godine u velikoj sali Doma kulture u Rovinju održana je 10. po redu sjednica Gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno na kojoj je prihvaćen prijedlog gradskog proračuna za 2019. i projekcije za 2020. i 2021. godinu.

Gradski proračun za 2019. iznosi ukupno 203.551.868,00 kuna.

Na dnevnom redu sjednice bio je i Program rada Gradonačelnika i gradske uprave za 2019. godinu koji je također usvojen.

Odobren je Program građenja gradske komunalne infrastrukture za 2019. godinu koji smo sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu obvezni donijeti za svaku kalendarsku godinu. Tako su planirane nerazvrstane ceste, javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila, javne zelene površine i groblja s opisom poslova s procjenom troškova projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekta građenja komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja.

Usvojena je Odluka o privremenoj zabrani izvođenja radova. Predloženom Odlukom utvrđuje se područje privremene zabrane za vrijeme turističke sezone, od 20. lipnja do 17. rujna 2019. godine. Na Prijedlog ove Odluke dobiveno je prethodno mišljenje Turističke zajednice Grada Rovinja-Rovigno. Nadzor nad primjenom Odluke provode komunalni redari uz ovlaštenja utvrđena odgovarajućim odredbama Zakona o građevinskoj inspekciji i Naputka Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja o novčanim kaznama koje izriču komunalni redari. Propisani iznos kazni za nepridržavanje zabrane radova, kreću se za fizičku osobu-obrtnika od 3.000,00 do 80.000,00 kuna, te za pravnu osobu od 10.000,00 do 240.000,00 kuna, zavisno o vrsti građevine.

Prihvaćena je Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama. Koncem 2017. godine stupio je na snagu novi Zakon o zaštiti životinja (NN RH br. 102/17). Zakon propisuje obveze jedinicama lokalne samouprave za donošenje općeg akta radi reguliranja pojedinih pitanja u postupanja sa životinjama na svom području. Grad Rovinj-Rovigno ima važeću Odluku o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i drugih životinja, načinu kontrole njihova razmnožavanja, uvjetima i načinu držanja vezanih pasa i drugih životinja, te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama koja je donijeta u 2013. godini sukladno starom Zakonu o zaštiti životinja.

Temeljem važećeg Zakona, i dosadašnje prakse u postupanju sa životinjama prema važećoj Odluci, predloženo je donošenje novog općeg akta kojem je prethodilo Savjetovanje s zainteresiranom javnošću provedeno je od 11. srpnja do 11. kolovoza 2018. putem internetskih stranica.

Usvojena je i Odluka o suglasnosti za provedbu projekta opremanja dječjeg igrališta u Rovinjskom Selu, a koji će biti kandidiran na natječaj LAG-a „Južna Istra“.