Accessibility icon
27.02.2018

Održan sastanak s pomoćnikom ministrice kulture

U prostorima Grada Rovinja – Rovigno u utorak 27. veljače održan je sastanak s pomoćnikom ministrice kulture, gospodinom Davorom Trupkovićem.

Uz gradonačelnika Grada Rovinja – Rovigno Marka Paliage, sastanku su nazočili i članovi uprave Valalte d.o.o., sadašnji vlasnici bivše tvornice limenki za riblje konzerve Mirnapack d.o.o.

Na sastanku se razgovaralo o idejnom projektu rekonstrukcije bivše tvornice Mirnapack te o prenamjeni objekta iz industrijske u ugostiteljsku namjenu – zabavni centar.

Zatražilo se mišljenje Hrvatskog vijeća za kulturna dobra pri Ministarstvu kulture o uklanjanju bivše upravne zgrade nakon kojeg bi se pristupilo izradi glavnog projekta za potrebe ishodovanja građevinske dozvole.

Fotogalerija