Accessibility icon
21.03.2019

Održan sastanak gradskog Savjeta za prevenciju kriminaliteta

U utorak 19. ožujka 2019. godine u prostorijama grada održan je sastanak Savjeta za prevenciju kriminaliteta Grada Rovinj – Rovigno na kojem je prisustvovala većina članova Savjeta.

Sjednicu je uvodno otvorio gradonačelnik dr.sc. Marko Paliaga dipl.oec. a točke dnevnog reda koje su se obrazložile bile su:

  • izvješće o stanju sigurnosti na području Grada za 2018. godinu sastavljenog od strane PP Rovinj,
  • izvješće o provedenim aktivnosti vezano za prevenciju zaraze svinjskom kugom na području Grada od strane predsjednika Lovačkog društva Rovinj te
  • izvješće o aktivnostima radnih podskupina Savjeta.

U planu je uspostava video nadzora u Gradu te je definirano oko 20-ak punktova koji će biti pokriveni u slijedećem periodu. Kroz uvezani sustav video nadzora omogućiti će se obrada podataka o broju i kretanju stranaca u Gradu, brže djelovanje hitnih službi i nadzor svih podatka na jednom mjestu.

Provode se svakodnevno aktivnosti vezane za pitanje kontinuirane prevencije u školama u suradnji sa Crvenim križom i Policijom. Aktivnosti se provode u okviru definiranih programa škola i kataloga aktivnosti MUPa i obuhvaćene su sve dobne skupine učenika adekvatnim informacijama.

Aktivnosti koje se konstantno provode su vezane za grafite gdje se uz edukaciju po školama i senzibilizaciju javnosti istovremeno provode i preventivne i represivne mjere.

Prezentirano je niz aktivnosti koje provodi Savjet mladih u okviru prevencije kriminaliteta na području i započetim aktivnostima oko ispitivanja javnog mijenja na temu osjećaja sigurnosti. Postavljene su anketne kutije po školama i na pozicijama gdje se mladi okupljaju.

Fotogalerija