Accessibility icon
12.01.2024

Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Rovinja-Rovigno za 2024. godinu namijenjenih financiranju aktivnosti udruga