Accessibility icon
26.07.2019

Očitovanje Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja na Rješenje za obavljanje ugostiteljske djelatnosti „kamp“

Činjenica je da je gorući problem svih jedinica lokalne samouprave bespravna gradnja radi čega je gradonačelnik Marko Paliaga uputio nekoliko dopisa i održao nekoliko sastanaka sa Ministarstvom graditeljstva i prostornog uređenja.

Samo na području Rovinja postoji oko 60 novoizgrađenih objekata koji nisu ishodili potrebnu dokumentaciju iz razloga što to nisu temeljem zakonske regulative ni mogli učiniti.

Naime, Ministarstvo turizma je izdalo Rješenje za obavljanje ugostiteljske djelatnosti „kamp“, unatoč činjenici da prema GUP-u, Prostornom planu Grada Rovinja i Prostornom planu Istarske županije, isti ne može tamo biti bez izrade urbanističkog plana uređenja kojim će se regulirati to područje i kojim se može kroz sudjelovanje građana i javnu raspravu odlučiti da cijeli prostor bude park ili zelenilo.

Da su svi napori gradonačelnika Paliage urodili plodom dokazuje činjenica da su iz Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja potvrdili sve navode na koje su ukazale gradske službe.

U dopisu resornog Ministarstva stoji kako je Ministarstvo turizma kod izdavanja rješenja za obavljanje ugostiteljskih djelatnosti moralo voditi računa o odredbama Zakona o gradnji, odnosno da za objekte postoji uporabna dozvola sukladno propisima kojima se regulira izgradnja te sukladno urbanističkim uvjetima.

Ministarstvo graditeljstva u svom dopisu dalje navodi kako je unatoč dozvoli Ministarstva turizma, razvidno kako kamp za koje se izdalo Rješenje nema potrebnu dokumentaciju za rad.

„U Rovinju se već jako dugo vremena opiremo bespravnoj gradnji. Godinama pazimo na naš prostor i u skladu sa time donosimo kvalitetne prostorne planove. Nažalost, sve je veći pritisak prvenstveno stranaca koji legaliziraju svoje bespravno sagrađene objekte na poljoprivrednom zemljištu te time remete tržišnu ponudu i nagrđuju prostor. Stanje je postalo neizdrživo a mi nemamo namjere dopustiti da se naš prostor narušava bespravnom gradnjom. Dopis upućen od strane Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja dokazuje da smo u pravu i da svi naši napori nisu uzaludni. Po tom pitanju smo pozvali i Državni inspektorat na poduzimanje svih zakonskih koraka radi uklanjanja već prijavljenih bespravnih građevina, kako bi postupcima uklanjanja upozorili i spriječili daljnje divljanje bespravnih graditelja.„ – istaknuo je gradonačelnik Paliaga.