Accessibility icon
18.05.2018

Obvezatne upute za izbor članova vijeća Mjesnog odbora Rovinjsko Selo

Na temelju odredbi Odluke o izboru članova vijeća Mjesnog odbora Rovinjsko Selo («Službeni glasnik grada Rovinja-Rovigno, br. 4/14 i 5/18»), Gradsko izborno povjerenstvo propisuje

 

OBVEZATNE UPUTE

ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA ROVINJSKO SELO

Redoslijed izbornih radnji

1.Gradsko vijeće grada Rovinja-Rovigno raspisalo je izbore za izbor članova vijeća Mjesnog odbora Rovinjsko Selo, Odlukom o raspisivanju izbora Klasa: 013-03/18-01/04, Urbroj: 2171-01-01-18-4.

Odluka o raspisivanju izbora stupa na snagu 10. svibnja 2018.g.

 

Izbori će se održati u nedjelju

17. lipnja 2018. godine

2. Rokovi teku od

10. svibnja 2018. godine u 00:00 sati

3. Prijedlozi kandidacijskih lista moraju prispjeti (biti zaprimljeni u Gradskom izbornom povjerenstvu) najkasnije u roku od 14 dana od dana raspisivanja izbora, dakle

24. svibnja 2018. godine do 24,00 sati

4. Gradsko izborno povjerenstvo će u roku od 72 sata od isteka roka za predaju lista za izbor članova vijeća Mjesnog odbora Rovinjsko Selo objaviti sve pravovaljane liste na internetskim stranicama grada www.rovinj-rovigno.hr i na oglasnoj ploči gradske uprave u Rovinju-Rovigno, Trg Matteotti 2, do

27. svibnja 2018. godine, do 24,00 sati

5.Izborna promidžba počinje danom objave pravovaljanih predloženih lista, a završava 24 sata prije dana održavanja izbora, dakle

15. lipnja 2018. godine u 24,00 sati

6. Gradsko izborno povjerenstvo odrediti će biračko mjesto najkasnije 15 dana prije izbora, dakle

2. lipnja 2018. 2018. godine

7. Političke stranke dužne su odrediti članove biračkog odbora i dostaviti njihova imena Gradskom izbornom povjerenstvu 12 dana prije dana održavanja izbora, dakle do

5. lipnja 2018. godine

8. Gradsko izborno povjerenstvo imenovati će birački odbor najkasnije 10 dana prije održavanja izbora, dakle do

7. lipnja 2018. godine

9. Glasovanje traje neprekidno

17. lipnja 2018. godine, od 7,00 do 19,00 sati

Biračko mjesto zatvara se u 19,00 sati.

Biračima koji su se zatekli u 19,00 sati na biračkom mjestu omogućiti će se glasovanje.

 

10. Birački odbor mora dostaviti svoj zapisnik o svom radu s ostalim izbornim materijalom Gradskom izbornom povjerenstvu najkasnije u roku od 12 sati od zatvaranja biračkog mjesta, dakle do

18. lipnja 2018. godine u 7,00 sati

11. Gradsko izborno povjerenstvo objaviti će rezultate izbora u roku od 12,00 sati, dakle do

18. lipnja 2018. godine u 19,00 sati

 

 

Zaštita izbornog prava

12. Zaštita izbornog prava ostvaruje se u skladu s odredbama od članka 50. do 53. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području grada Rovinja-       Rovigno («Službeni glasnik grada Rovinja-Rovigno», br. 4/14 i 5/18.)

13. Ove obvezatne upute stupaju na snagu danom objave na internetskim stranicama grada www.rovinj-rovigno.hr i na oglasnoj ploči gradske uprave u Rovinju-Rovigno, Trg Matteotti 2.

 

Predsjednica

Gradskog izbornog povjerenstva

Alessandra Gržinić-Matika, v.r.