Accessibility icon
06.05.2019

Objavljen natječaj za Mjeru 1.1.2. – LAGUR „Istarska batana“

Obavještavaju se zainteresirani, budući korisnici potpora, da je LAGUR „Istarska batana“, dana 3. svibnja 2019. godine objavio natječaj za dodjelu potpore projektima u okviru Mjere 1.1.2. Potpora organizaciji kulturnih događanja i manifestacija koje promoviraju ribarsko nasljeđe i tradiciju iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu 2014.-2020. FLAG-a „Istarska batana“.

Nositelji projekta mogu biti: ribari, Udruženja u ribarstvu, Organizacije civilnog društva, FLAG, Jedinice lokalne samouprave, Turističke zajednica, Odgojno-obrazovna ustanove ili Javne ustanove.

Tekst natječaja, s obrascima i prilozima, objavljen je na mrežnim stranicama LAGUR-a „Istarska batana“ – https://www.lagur-istarska-batana.hr/natjecaji-lagur

Prezentacija gore navedenog natječaja održat će se dana 8. svibnja 2019. godine u velikoj sali Doma kulture u Rovinju (Trg Maršala Tita 3) s početkom u 17.00 sati.

Poziv na predstavljanje FLAG-natječaja_Mjera 1.1.2.

Fotogalerija