Accessibility icon
13.06.2024

Obavijest vinogradarima

Obavijest vinogradarima!

 

Sukladno Naredbi o poduzimanju mjera za sprečavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze ( NN 48/18  i 63/ 19), potrebno je ( nakon cvatnje) izvršiti prvo tretiranje ličinki američkog cvrčka ( Scaphoideus titanus), prenositelja ( vektora) zlatne žutice vinove loze( Grapevine flavescens doree) u demarkiranom području. Nakon 2-3 tjedno potrebno je isto ponoviti.

Posjednici vinograda u demarkiranom području obvezni su pratiti prisutnost američkog cvrčka postavljanjem žutih ljepljivih ploča u svoje nasade krajem lipnja, pratiti simptome bolesti te provoditi mjere zaštite.

Demarkirano područje obuhvaća zaraženo područje ( žarište) širine 1km od mjesta gdje je utvrđena prisutnost zlatne žutice vinove loze i sigurnosno područje širine 5 km od granice zaraženog područja.

Za tu namjenu u Hrvatskoj su registrirani slijedeći pripravci:  Sumialfa 5 FL, Decis 2,5 EC, Cytrin Max, Krisant EC, Abanto, Pyregard,  Asset five, Sivanto prime, Direkt green, Mavrik FLO, Flipper, Pirecris, Cypgold , Neemik Ten ili Evure.

Radi zaštite pčela tretiranje obavljati kad pčele ne lete ( večernji sati) a prije toga potrebno je pokositi cvjetni porast!

Prilikom odabira pripravaka (http://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb/ ) voditi računa o broju dozvoljenih tretiranja tijekom vegetacijske sezone.

Preparate koristiti prema uputama proizvođača!

Vinogradare također upozoravamo da se u zaštiti vinograda smiju koristiti samo registrirana sredstva za zaštitu bilja (SZB).

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb/

 

Prema  Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022) propisano je da su svi profesionalni korisnici sredstava za zaštitu bilja dužni voditi evidenciju o zaštiti bilja i čuvati je 3 godine kao i račune od kupljenih sredstava za zaštitu bilja.

Marina Kocijančić, dipl. inž. agr

                                                     marina.kocijancic@mps.hr